16.7 °C, 0.8 m/s, 86.7 %

Pilsētā

Pasta salā sāk būvēt estrādi
05/06/2014

Līdz gada beigām plānots pabeigt vērienīgu Pasta salas labiekārtošanas projektu. Pašlaik ir iesākti vairāku būvju un konstrukciju celtniecības darbi. Jau šonedēļ tiks ielieti estrādes pamati.

Ligita Vaita

Līdz gada beigām plānots pabeigt
vērienīgu Pasta salas labiekārtošanas projektu. Pašlaik ir iesākti
vairāku būvju un konstrukciju celtniecības darbi. Jau šonedēļ tiks
ielieti estrādes pamati.

Kā informē «Pilsētsaimniecības» atbildīgā
projektu vadītāja Agnese Švarce, šobrīd Pasta salā noris estrādes
izbūves darbi. Topošās estrādes vietā vēl ir būvbedre, bet jau
tuvākajās nedēļās tā sāks strauji «augt». «Tiek veikti armatūras
siešanas un veidņu uzstādīšanas darbi, šonedēļ tiks uzsākta arī
pamatu pēdu betonēšana,» norāda A.Švarce, piebilstot, ka jūnija
beigās uzsāks estrādes norobežojošo konstrukciju – gabionu –
izbūvi.

Otrs inženiertehniskais objekts, kura
būvniecība jau iesākta Pasta salā, ir koka ēka slidotavas
vajadzībām. Tai pašlaik tiek veikti ēkas koka konstrukciju montāžas
darbi.

Jāpiebilst, ka Pasta salas labiekārtošanas
darbi sākti jau 2012. gadā, un līdz šim lielākais laiks veltīts
reljefa veidošanai ar grunti. Tāpat tiek turpināta ietvju izbūve
salas dienvidu galā, kas paredzētas dabas izziņas takas
ierīkošanai. Pašlaik mākslinieks strādā pie tur paredzēto koka
skulptūru veidošanas, informē A.Švarce.

Jāatgādina, ka Pasta salā tiek īstenoti
vairāki projekti, taču lielākais no tiem ir «Pasta salas
labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta
veidošana Jelgavā». Tā mērķis ir labiekārtot Pasta salu kā
daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu,
veidojot Lielupi un Driksu kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu
un veicinot mūsdienīgas un pievilcīgas dzīves vides attīstību
Jelgavas centrā. Projekta realizācijas laikā tiks labiekārtota
Pasta sala un sakārtota nepieciešamā infrastruktūra – izveidoti
gājēju un veloceliņi, soliņi, apgaismojumi, tualetes, pasākumu
norises laukumi, bērnu rotaļu laukumi.

Projekts tiek īstenots ar ERAF
līdzfinansējumu, tā kopējās izmaksas ir 2 315
454,95

eiro ar PVN.

Projekta plānotais beigu termiņš ir 2014. gada
30. novembris.

Foto: Ivars Veiliņš

 

Saistītā ziņa

Datorgrafikas video piedāvā iepazīties ar
Pasta salas attīstības vīziju

Pasta sala
– atpūtai un brīvdabas pasākumiem