23.4 °C, 1.8 m/s, 60.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPēdējais NĪN nomaksas termiņš – 15. novembris
Pēdējais NĪN nomaksas termiņš – 15. novembris
05/11/2019

15. novembris ir pēdējais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņš. «Tiem īpašniekiem, kuriem Jelgavā pieder nekustamais īpašums un kuri līdz šim termiņam nodokli nebūs samaksājuši, likumā noteiktajā kārtībā tiks aprēķināta nokavējuma nauda,» atgādina Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs.

Līdz šim iedzīvotāji nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN) maksājuši apzinīgi – no gada sākuma līdz 4. novembrim
NĪN kopumā bija iekasēts 3,4 miljoni eiro, kas ir 92 procenti no
šogad plānotā. «Pašvaldības vārdā gribam pateikties visiem
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri savlaicīgi veic
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, tādejādi izpildot gan
likumdošanā noteiktās saistības, gan sekmējot pašvaldības noteikto
funkciju, piemēram, pilsētas teritorijas labiekārtošanas,
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas, sociālās
palīdzības sniegšanas, veselības un izglītības pieejamības izpildi,
jo nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir vērā ņemama pašvaldības
budžeta sastāvdaļa,» norāda I.Bušs.

Saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma
nodokli» šā gada pēdējais NĪN maksāšanas termiņš ir 15. novembris.
Ja maksājums līdz paredzētajam termiņam nebūs veikts, tiks
aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti no nenomaksātās summas
par katru nokavējuma dienu. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām» un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai. Pirms piedziņas uzsākšanas personai
tiek nosūtīts brīdinājums; ja tajā paredzētajā laikā un apmērā NĪN
netiek samaksāts, lēmums tiek nodots piedziņai zvērinātam tiesu
izpildītājam.

Jāpiebilst, ka šobrīd komisijas maksa par NĪN
netiek piemērota SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» norēķinu
punktos. Nomaksāt NĪN iespējams arī jebkurā bankā, internetbankā,
rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā
arī maksājuma mērķī precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā
konta numuru par zemi un ēkām, īpašuma adresi vai kadastra numuru,
par kuru veikts maksājums. Tāpat var izmantot portālu
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv – tur pieejami pašvaldības
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija. Vienlaikus šajos portālos
nodokļa maksātāji var pieteikties, lai atgādinājumu par NĪN
samaksas termiņa tuvošanos saņemtu savā e-pastā, bet no
portāla www.epakalpojumi.lv atgādinājumu iespējams saņemt arī
mobilajā tālrunī īsziņas veidā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva