16.2 °C, 2 m/s, 84.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPieņemts Jelgavas pašvaldības budžets 71,5 miljonu eiro apmērā
Pieņemts Jelgavas pašvaldības budžets 71,5 miljonu eiro apmērā
06/02/2018

Šodien Jelgavas domes sēdē, 11 deputātiem balsojot par, vienam – pret un vienam atturoties, apstiprināts Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžets. Plānotie pašvaldības ieņēmumi šogad ir 71 479 249 eiro, bet izdevumi ir sabalansēti ar ieņēmumiem.

«Šī gada pašvaldības budžets ir vērsts uz pilsētas ekonomisko un
sociālo attīstību, un pašvaldības prioritātes ir izglītība, ES
struktūrfondu finansējuma piesaiste un uzņēmējdarbības atbalsts,»
savā ziņojumā uzsvēra Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore
Irēna Škutāne, piebilstot, ka pašvaldības galvenais uzdevums ir
nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus visās nozarēs.
«Šā gada pašvaldības budžeta ieņēmumi apliecina, ka tautsaimniecība
Jelgavā attīstās. Pilsētas budžeta galvenais ieņēmumu avots ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas šogad pieaugs par 8,9
procentiem, sasniedzot 40,8 miljonus eiro. Šādu kāpumu ietekmē gan
jaunu ražotņu atvēršana, gan ēnu ekonomikas mazināšanās, gan arī
pakāpenisks algu pieaugums,» skaidro I.Škutāne. Jāpiebilst, ka
šogad plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārsniegs
2008. gada līmeni, kad tie kopš neatkarības atjaunošanas bija
visaugstākajā līmenī. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes
dati, pērn vidējā alga Jelgavā pirms nodokļu nomaksas bija 888
eiro, kas ir par 100 eiro vairāk nekā 2016. gadā.

Lielākā budžeta izdevumu pozīcija – 47 procenti – atvēlēta
izglītībai. Te paredzēti līdzekļi gan pedagogu atalgojuma
palielināšanai, gan pašvaldības līdzmaksājuma palielināšanai
privātām pirmsskolas izglītības iestādēm līdz 200 eiro par katru
bērnu, gan izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanas
projektiem. Šogad turpinās Jelgavas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcija, bet vērienīgi darbi plānoti arī Jelgavas Amatu
vidusskolā, bērnudārzā «Sprīdītis», Jelgavas 2. internātpamatskolā,
kā arī iecerēts sakārtot Tehnoloģiju vidusskolas stadionu un
izbūvēt jaunu stadionu pie Jelgavas 4. sākumskolas. Apzinoties to,
ka bērnu skaits pilsētā pieaug un vietu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs nepietiek, budžetā paredzēti 100 000 eiro
jauna bērnudārza projektēšanai.

Būtiski, ka šogad Jelgavā turpināsies jau pagājušajā gadā
aizsāktu projektu realizācija – Loka maģistrāles pārbūve, Pils
salas labiekārtošana, publiskās slidotavas un estrādes jumta segumu
izbūve Pasta salā –, kā arī tiks uzsākti jauni būvdarbi –
Vecpilsētas ielas 2, 14 un K.Barona ielas 50 ēku rekonstrukcija,
izveidojot Zemgales Restaurācijas centru; Zemgales prospekta 7
pārbūve, kur nākotnē atradīsies bērnu un jauniešu centrs «Junda»;
Neretas, Prohorova un Garozas ielas pārbūve. Tā ir tikai daļa no
projektiem, kuru realizācija šogad notiks mūsu pilsētā. Papildus
tam pašvaldība šogad budžetā paredzējusi 920 000 eiro, lai
izstrādātu jaunus projektus un to tehnisko dokumentāciju Eiropas
fondu līdzekļu piesaistei.

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods uzsver, ka
šogad pilsētā vairākās vietās plānots izbūvēt ielu apgaismojumu,
piemēram, K.Barona ielā no Mātera ielas līdz Uzvaras ielai un 5.
līnijā, kā arī nodrošināt apgaismojumu pie neregulētām gājēju
pārejām. Tāpat plānoti ielu sakārtošanas darbi, tostarp Romas ielas
asfaltēšana, stāvlaukuma izbūve pie 5. vidusskolas, Atmodas ielas
posma sakārtošana pie bērnudārza «Kāpēcīši», kā arī Satiksmes ielas
posma no Ganību ielas līdz Meiju ceļam atjaunošanas būvprojekta
izstrāde. «Priecē, ka šogad budžetā atvēlēti līdzekļi Hercoga
Jēkaba laukuma skiču konkursam, paredzot laukumā arī vietu pilsētas
lielā karoga mastam,» piebilst J.Strods.

Savukārt Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne
uzsver, ka izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā šā gada
prioritātes ir optimāla izglītības iestāžu tīkla izveide un
kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana,
deinstitucionalizācijas plāna realizēšana, sporta bāzu sakārtošana
un papildu finansējums Bērnu un jaunatnes sporta skolai ārvalstu
treniņnometņu nodrošināšanai.

Jāuzsver, ka šis gads īpašs būs kultūras jomā un iezīmēsies ar
diviem nozīmīgiem notikumiem – Latvijas valsts simtgadi un Dziesmu
un deju svētkiem.