17.2 °C, 3.2 m/s, 76 %

Pilsētā

Pirmajām ēkām pieslēgta apkure
21/09/2017

Pirmajām ēkām Jelgavā jau pieslēgta centralizētā apkure – šobrīd siltums pieslēgts vienai daudzdzīvokļu mājai un astoņām iestādēm, uzņēmumiem. «Kaut arī iepriekšējos gados vairums māju apkuri pieslēdza oktobra vidū, gribu atgādināt: iestājoties vēsākam laikam, par apkures sezonas uzsākšanu iedzīvotāji var lemt jebkurā brīdī,» norāda SIA «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Aina Bataraga.

Kārtība, kādā pieslēdz apkuri dzīvojamām mājām, ir nemainīga:
dzīvokļu īpašniekiem jāvēršas pie savas mājas kontaktpersonas, kas
tālāk apkures pieslēgšanu organizē ar mājas pārvaldnieku vai
«Fortum Jelgava». «Uzsākot apkures sezonu, pirmās pieslēdzam mājas
ar labu rēķinu apmaksas disciplīnu, bet mājas ar sliktu apmaksas
disciplīnu pieslēdzam pēdējās. Ja nav parāda par patērēto
siltumenerģiju, apkure tiks pieslēgta 48 stundu laikā no
pieprasījuma saņemšanas brīža,» stāsta A.Bataraga.

Mājas parādu siltumapgādes uzņēmumā var noskaidrot dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotā persona, un «Fortum Jelgava» valdes
priekšsēdētāja aicina iedzīvotājus šo jautājumu regulāri iekļaut
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču darba kārtībā un risināt
situāciju.

Jelgavā iedzīvotāju parāds par apkuri 31. augustā bija 2 651 864
eiro, savukārt juridisko personu parāds – 642 738 eiro. Jāpiebilst,
ka siltumenerģijas piegādes tarifs visiem centralizētās
siltumenerģijas lietotājiem mūsu pilsētā ir vienāds – 51,73
eiro/MWh. Tas nav mainījies kopš aprīļa.

A.Bataraga norāda, ka vismaz astoņus gadus Jelgavā vairs nav
centralizētas māju pieslēgšanas apkurei – daudzas daudzdzīvokļu
mājas izmanto automatizēto individuālo siltumpunktu regulēšanas
priekšrocības, lai mājokļos nodrošinātu iedzīvotāju komforta
prasībām atbilstošu temperatūru ar minimālu siltumenerģijas
patēriņu. Āra gaisa temperatūrai pazeminoties, siltummezgls
automātiski ieslēdzas, savukārt āra gaisa temperatūrai
paaugstinoties, – automātiski izslēdzas. Līdz ar to nav
nepieciešams apkuri pavasarī atslēgt, bet rudenī – pieslēgt.
«Pieredze rāda, ka, izmantojot automātisko siltumpunktu sniegtās
iespējas, dzīvokļu īpašnieki par siltumu nemaksā vairāk kā tie,
kuru mājai apkuri uz vasaru atslēdz,» piebilst A.Bataraga.

Foto: no JV arhīva