15.8 °C, 3 m/s, 72.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPlāno no nākamā mācību gada pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi palielināt par 25 latiem
Plāno no nākamā mācību gada pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi palielināt par 25 latiem
21/06/2012

Pedagoga zemākā mēneša darba algas likme no šī gada 1. septembri plānota 270 lati līdzšinējo 245 latu vietā, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļā.

Pedagoga zemākā mēneša darba algas likme no šī gada 1.
septembri plānota 270 lati līdzšinējo 245 latu vietā, aģentūru LETA
informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas
nodaļā.

IZM izstrādātie grozījumi pedagogu darba samaksas noteikumos
paredz palielināt izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un
pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes par 10%. Tāpat plānots
palielināt izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku atalgojuma
gradāciju atkarībā no skolēnu skaita.

Tāpat plānots, ka pedagogiem, kuri Eiropas Sociālā fonda
projektā «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos» ieguvuši 4. un 5. kvalitātes pakāpi, par
viņu veikto pedagoģisko darbu nosaka piemaksu attiecīgi 8% un 12%
apmērā.

IZM Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai
(LIZDA), arodbiedrībai «Latvijas izglītības vadītāju asociācija»
(LIVA) un Latvijas Pedagogu domei ir ierosinājusi parakstīt
sadarbības memorandu, kas no 2012. gada 1. septembra paredz
paaugstināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes par 10%,
tāpēc pašlaik izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos. Sadarbības
memorandā parakstītāji arī atzīst, ka nepieciešama ilgtermiņa
pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes
sasaistes sistēma.

Lai izstrādātu pedagogu motivācijas sistēmas projektu, kas
iekļautu darba samaksas paaugstināšanas plānu, sākot no 2012. gada
1.septembra, IZM izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā
darbojas pārstāvji no IZM, LIZDA, Kultūras ministrijas, LIVA.

Šodien valsts sekretāru sanāksmē izsludināti arī grozījumi
kārtībā, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

Salīdzinājumā ar spēkā esošajiem noteikumiem grozījumi paredz,
ka pašvaldība drīkstēs izglītības iestāžu vadītāju un viņu
vietnieku darba samaksai izmantot 12% no saņemtās mērķdotācijas,
savukārt atbalsta personāla darba samaksu varēs finansēt no
mērķdotācijas līdzekļiem bez iepriekš noteiktā ierobežojuma.
Noteikumu projekts papildināts ar atbalsta personāla amatu –
pedagogs karjeras konsultants.

Savukārt grozījumi noteikumos par profesionālās izglītības
programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo
salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem paredz, ka,
aprēķinot finansējuma apmēru pedagogu darba samaksai, par pamatu
tiks ņemta zemākā mēneša darba algas likme pedagogam ar darba stāžu
virs desmit gadiem. Grozījumi arī precizē normu par profesionālās
izglītības programmu īstenošanas izmaksu uz vienu izglītojamo,
aprēķinot profesionālās izglītības kompetences centra pedagogu
darba samaksu.

Grozījumi trijos Ministru kabineta noteikumos par pedagogu
atalgojumu šodien izsludināti valsts sekretāru sanāksmē, par tiem
vēl jālemj valdībai.

LETA