17.2 °C, 1.1 m/s, 78 %

Pilsētā

Represētie var pieteikties pabalstam
07/10/2019

Līdz 15. novembrim Sociālo lietu pārvaldē tiks pieņemti politiski represēto personu pieteikumi par ikgadējā pabalsta 30 eiro apmērā piešķiršanu.

Lai saņemtu pabalstu, personai jāvēršas
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
115. kabinetā, jāuzrāda personu un attiecīgo statusu apliecinošs
dokuments, kā arī jāaizpilda iesniegums. Iesniegumu var aizpildīt
arī pilnvarotā persona. Pabalsts tiks pārskaitīts pabalsta
pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības
pabalsts politiski represētām personām tiek piešķirts reizi gadā –
novembrī, līdz ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pēc
Sociālo lietu pārvaldes datiem, Jelgavā dzīvo ap 320 politiski
represēto personu. Pērn pašvaldības vienreizējo pabalstu pieprasīja
un saņēma 266 politiski represētas personas.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva