13.7 °C, 0.4 m/s, 94.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSIF iepazīstina ar projektu konkursiem
SIF iepazīstina ar projektu konkursiem
24/03/2009

Šodien Jelgavas domē notika seminārs, kurā Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) klātesošos iepazīstināja ar nevalstisko organizāciju iespējām iesniegt projektus un saņemt finansējumu to īstenošanai.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien
Jelgavas domē notika seminārs, kurā Sabiedrības integrācijas fonds
(SIF) klātesošos iepazīstināja ar nevalstisko organizāciju iespējām
iesniegt projektus un saņemt finansējumu to īstenošanai.

Jelgavnieki, aptuveni 30 interesentu, bija
pirmie, kas uzzināja par jaunu mazākumtautību nevalstisko
organizāciju iespēju piesaistīt Eiropas naudu – Eiropas Ekonomikas
zonas (EEZ) finanšu instrumenta grantu shēmu «Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšana un sabiedrības veicināšana». Tajā
paredzēts finansējums dažādiem sabiedrības integrācijas pasākumiem.
Šajā programmā var iesniegt projektus, kas atbilst kādai no
atbalsta jomām – mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības
kapacitāte, mazākumtautību kultūras pasākumi, plašākas sabiedrības
informēšana par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju,
etniskās integrācijas jautājumiem, literāro darbu tulkošana,
ārpusskolas pasākumi. Maksimālā summa, ko var piešķirt viena
projekta īstenošanai, ir 30 000 eiro. SIF speciālisti klātesošos
iepazīstināja arī ar projektu budžeta plānošanas niansēm.

Semināra otrajā daļā SIF speciālisti
klātesošos iepazīstināja ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu
NVO fonda grantu shēmām. Šajā shēmā ir trīs programmas – darbības
atbalsta programma, kapacitātes stiprināšanas programma un projektu
programma. Par prioritārām tiek atzītas tādas nozares kā vides
aizsardzība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība,
cilvēkresursu attīstība un izglītība, tieslietas, pārrobežu
sadarbība, akadēmiskie pētījumi un citas.

Plašāku informāciju var meklēt SIF mājas lapā
www.lsif.lv. Savukārt savus jautājumus par projektu iesniegumu
sagatavošanu var sūtīt pa faksu 67078224 vai e-pastu
liene.jekabsone@lsif.lv; larisa.legzdina@lsif.lv. Atbilde tiks
sniegta piecu darba dienu laikā. 

Informatīvo semināru rīkoja SIF sadarbībā ar
Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroju un Zemgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informācijas centru Jelgavā.