19.9 °C, 9.2 m/s, 83.7 %

Pilsētā

Tirgus izveidei nolūko jaunu vietu
08/05/2008

Tā kā pašreizējā vietā tirgus attīstība ir apgrūtināta un privatizācijas rezultātā nav garantēta tā pastāvēšana, pašvaldība izvērtē iespēju Jelgavas tirgu attīstīt jaunā vietā – Ganību ielā pretī būvmateriālu tirdzniecības centram «MNL».

Anna Afanasjeva

Tā kā pašreizējā vietā tirgus attīstība ir apgrūtināta un
privatizācijas rezultātā nav garantēta tā pastāvēšana, pašvaldība
izvērtē iespēju Jelgavas tirgu attīstīt jaunā vietā – Ganību ielā
pretī būvmateriālu tirdzniecības centram «MNL».

Analizējot tirgus attīstības iespējas, pašvaldība secinājusi, ka
pašreizējā vietā un situācijā tā izaugsme ir ierobežota. Kā zināms,
Privatizācijas pabeigšanas likuma ietvaros vairākas kompānijas bija
ierosinājušas SIA «Jelgavas tirgus» privatizāciju un dome pieņēmusi
lēmumu par tirgus privatizāciju, jo šī joma nav pašvaldības
pamatfunkcija. Izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks skaidro,
ka šajā gadījumā jaunie saimnieki, neraugoties uz privatizācijas
nosacījumos fiksēto norādi, ka arī turpmāk saglabājams līdzšinējais
darbības veids, tirgu var likvidēt, tāpēc pilsēta var palikt vispār
bez tirgus.
Jāņem arī vērā, ka pašreizējā vietā pilsētas centrā tirgus
attīstību ierobežo daudzie privātie zemes īpašnieki. Vairāk nekā
puse platības pieder astoņiem īpašniekiem. Neviens zemes īpašnieks
savu platību negrib pārdot, tāpat neviens nevēlas veikt
ieguldījumus attīstībā, bet pieprasa pietiekami lielu zemes nomas
maksu. Šādos apstākļos tirgus vairāk nīkuļo, nevis attīstās.
Pašvaldība secinājusi, ka jāmeklē jaunas iespējas, un atzinusi, ka
tirgum nepieciešama cita atrašanās vieta, kur zemes īpašnieku
iegribas neietekmētu tā attīstību. Pārskatot pašvaldības īpašumā
esošās zemes platības, piemērota vieta tirgus izveidei atrasta
Ganību ielā pretī būvmateriālu tirdzniecības centram «MNL». Šeit
posmā līdz Atmodas ielai pašvaldības īpašumā ir trīs hektāri zemes.
Īpašumtiesības uz to nesen sakārtotas, zeme ierakstīta
Zemesgrāmatā. Aplēses liecina, ka teritorija ir pietiekama gan
plaša auto stāvlaukuma izveidei, gan mūsdienīgu tirdzniecības
paviljonu izbūvei.
Pēc pašreizējām aplēsēm, tirgu jaunajā vietā pašvaldība varētu
veidot partnerībā ar privātajiem investoriem, veidojot kopēju
uzņēmumu, kas garantētu, ka Jelgava tirgu nezaudēs. Pašvaldība tajā
varētu ieguldīt savā īpašumā esošo zemi, bet privātais ieguldītājs
nodrošinātu infrastruktūras un tirgus ēku izbūvi.
Tirgus izveide jaunajā vietā vēl ir sākumstadijā, un šogad
praktiski darbi šajā jomā vēl nenotiks. Vispirms jāizstrādā tirgus
attīstības koncepcija. Pašreizējo tirgu paredzēts privatizēt pēc
tam, kad būs izveidots jaunais.