21.6 °C, 2.7 m/s, 56.2 %

Pilsētā

«Zemgales EKO» paplašinās
19/06/2008

Ja dome šodien atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, tad jau no 1. jūlija daļu pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» funkciju pārņems Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgi izveidotā aģentūra «Zemgales EKO» – tās visas būs saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu un sanitāro tīrību pilsētā.

Kristīne Langenfelde

Ja dome šodien atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, tad jau
no 1. jūlija daļu pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
funkciju pārņems Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgi izveidotā
aģentūra «Zemgales EKO» – tās visas būs saistītas ar atkritumu
apsaimniekošanu un sanitāro tīrību pilsētā.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks
atzīst, ka tas ir likumsakarīgs solis. «Lai realizētu Eiropas
projektu par atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu poligona
izveidi, tapa aģentūra «Zemgales EKO». Novembrī projekts noslēdzas,
taču aģentūru likvidēt nedrīkst – pēc ES direktīvām tai jāpastāv
vēl piecus gadus. Taču, lai produktīvāk izmantotu aģentūras
resursus, tapa lēmumprojekts par tās funkciju paplašināšanu,»
skaidro V.Ļevčenoks.
Paredzēts, ka «Zemgales EKO» ar 1. jūliju no «Pilsētsaimniecības»
pārņems vairāku funkciju izpildi. Tai būs jākoordinē un jārealizē
nelegālo sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana pilsētā; ietvju
tīrīšana – gan mehanizētā, gan tā, ko veic sētnieki; pārvietojamo
tualešu un atkritumu konteineru īre svētkos un pasākumos; jāuzrauga
sabiedrisko tualešu apsaimniekošana; jāorganizē algoto pagaidu
darbs; jānodarbina Probācijas dienesta klientus piespiedu
darbā.
Tāpat aģentūrai būs jāorganizē normatīvo aktu un citu dokumentu
sagatavošana par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā, kā arī
jāsaskaņo atkritumu tvertņu laukumu izvietošana un apsaimniekošana
ar ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.
«Tas gan nenozīmē, ka minētos darbus pilnībā arī veiks «Zemgales
EKO» – jau «Pilsētsaimniecība» ir slēgusi līgumus par šo darbu
izpildi ar virkni uzņēmumu, ko pārņems «Zemgales EKO»: piemēram,
mehanizēto ietvju tīrīšanu veic «Aleja D», algotais pagaidu darbs
tiek organizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tāpēc
aģentūrai galvenokārt būs jāorganizē un jākontrolē darbu izpilde,»
piebilst V.Ļevčenoks.