3.9 °C, 5.4 m/s, 92 %

Jelgavas Centra pamatskola

Jelgavas Centra pamatskola

IMG_2585.JPG

Adrese: Uzvaras iela 10, Jelgava, LV -3001

Direktore: Agita Ozoliņa

E-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: https://jcp.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63022256

Direktore: 63045000

Direktores vietnieki: 63013104

Jelgavas Centra pamatskola (jcp.lv)

Izglītojamo skaits

1.-9.klase

873 izglītojamie

Izglītības programmas

Vispārējās pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

Jelgavas Centra pamatskola (jcp.lv)

 

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (30.722 stundas):
1.1. Dejas māksla:
1.1.1. „Mūsdienu un modernās dejas” – 8,568 stundas
1.1.2. „Logoritmika” – 4,284 stundas

1.2. Dziedāšana:
1.2.1. „Koris” – 5,232 stundas

1.3. Muzicēšana:
1.3.1. „Vokāli instrumentālais ģitārspēles pulciņš” – 1,071 stundas
1.3.2. „Ukuleles pulciņš” – 0,857 stundas

1.4. Vizuālā un lietišķā māksla:
1.4.1. „Vizuālās mākslas studija” – 8,568 stundas

1.5. Teātra māksla:
1.5.1. „Teātra pulciņš” – 2,142 stundas

2. Sporta interešu izglītības programma (8,568 stundas):
2.1. „Galda spēles-dambrete” – 2,142 stundas
2.2. „Florbols” – 2,142 stundas
2.3. „Nākotnes izcilības sportā” – 2,142 stundas
2.4. „Sporta spēles” – 2,142 stundas

3. Tehniskās jaunrades programma (8,568 stundas):
3.1. „Radošā dizaina studija (kokapstrāde)” – 4,284 stundas
3.2. „Spēļu gudrinieks” – 2,142 stundas
3.3. „Loģikas un matemātikas pulciņš “Cietie rieksti”’ – 2,142 stundas

4. Citu jomu programmas (2,142 stunda):
4.1. „Mazā biznesa skola” – 2,142 stunda

Jelgavas Centra pamatskola (jcp.lv)