3.9 °C, 5.4 m/s, 92 %

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

DJI_0935.jpg

Adrese: Filozofu iela 50, Jelgava, LV–3001

Direktore: Gunta Paslauska

E-pasts: pbp@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: pbp.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63021773

Direktors: 63013333

Direktora vietnieks: 63023866

Kontakti – Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Izglītojamo skaits

1.-9.klase

120 izglītojamie

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015311)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015721)

JPBp_Nolikums_23022023.docx (live.com)

 

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (14 stundas):
1.1. Dziedāšana:
1.1.1. „Muzikālā darbnīca” – 2 stundas

1.2. Vizuālā un lietišķā māksla:
1.2.1. „Mākslinieciskais noformējums un dizains” – 4 stundas
1.2.2. “Mākslas pulciņš” – 2 stundas

1.3. Teātra māksla:
1.3.1. „Skatuves runa” – 2 stundas

1.4. Dejošana:
1.4.1. “Tautas dejas” – 2 stundas
1.4.2. “Ritmika” – 2 stundas

2. Radošās industrijas programma (1 stunda):
2.1. „Audio/video darbnīca” – 1 stunda

3. Sporta interešu izglītības programma (14 stundas):
3.1. „Volejbols” – 7 stundas
3.2. “Tekvondo cīņas pamatu apgūšana” – 7 stundas

4. Tehniskās jaunrades programma (7 stundas):
4.1. „Kombinēti rokdarbi „Pasaku darbnīca”” – 4 stundas
4.2. “Datorapmācības pulciņš”- 3 stundas

Interešu izglītība – Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Pašnovērtējuma ziņojums 2023