-1.8 °C, 4.3 m/s, 91 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”

varpina.jpg

Adrese: Kronvalda iela 22, Jelgava, LV-3002

Vadītāja: Kristīne Šabovica

E-pasts: varpina@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63027880

Vadītājas vietniece izglītības jomā: 63021751

 

Izglītojamo skaits

146 izglītojamie (7 grupas)

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

2022. gada pašnovērtējums

2023. gada pašnovērtējums

Nolikums