3.9 °C, 2.4 m/s, 79.1 %

SIA “Pūčuks” pirmsskolas izglītības iestāde

SIA “Pūčuks” pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Stacijas iela 18, Jelgava, LV-3008

Vadītāja: Sanita Viļuma

Finanšu direktore: Inese Krasmane

E-pasts: inese-krasmane@inbox.lv

Mājaslapa: www.pucuks.lv

Kontakttālruņi

Vadītājs: 63020137

Vadītāja vietnieki izglītības jomā, saimnieciskajā darbā: 63028809

 

Izglītojamo skaits

91 izglītojamie (5 grupas)

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

2022. gada pašnovērtējums

2023. gada pašnovērtējums

Nolikums