-3 °C, 2.6 m/s, 93.4 %

Kontakti

Jelgavas izglītības pārvalde
Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Jelgavas izglītības pārvalde

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000074738
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV07UNLA0008014130203

 

Darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 19:00 (pārtraukums 12:00 – 13:00)
Otrdiena – Ceturtdiena 8:00 – 17:00 (pārtraukums 12:00 – 13:00)
Piektdiena 8:00 – 14:30 (pārtraukums 12:00 – 12:30)
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien 15:00 – 19:00

 

Gunta Auza – Vadītāja

Tālrunis: 63012461

203. kabinets

E-pasts: gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv

 

Tija Aleksandrova – Vadītājas vietniece

Tālrunis: 63012477

205. kabinets

E-pasts: tija.aleksandrova@izglitiba.jelgava.lv

 

Sarmīte Joma – Vadītājas vietniece

Tālrunis: 63012465

211. kabinets

E-pasts: sarmite.joma@izglitiba.jelgava.lv

 

Lāsma Bloškina – Sekretāre

Tālrunis: 63012460

204.kabinets

E-pasts: lasma.bloskina@izglitiba.jelgava.lv, izglitiba@izglitiba.jelgava.lv

 

Anita Mināte – Galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Tālrunis: 63012463

202. kabinets

E-pasts: anita.minate@izglitiba.jelgava.lv

 

Inita Mazūdre – Galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Tālrunis: 63012462

202. kabinets

E-pasts: inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv

 

Vija Ieleja – Metodiskā darba vadītāja

Tālrunis: 63012487

305. kabinets

E-pasts: vija.ieleja@izglitiba.jelgava.lv

 

Līvija Vilcāne – Galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

Tālrunis: 63012464

306. kabinets

E-pasts: livija.vilcane@izglitiba.jelgava.lv

 

Irita Pierhuroviča – Galvenā grāmatvede

Tālrunis: 63012485

206. kabinets

E-pasts: irita.pierhurovica@izglitiba.jelgava.lv

 

Ilze Kukjāne – Galvenās grāmatvedes vietniece

Tālrunis: 63012469

206. kabinets

E-pasts: ilze.kukjane@izglitiba.jelgava.lv

 

Nataļja Bogdanova – Galvenās grāmatvedes vietniece

Tālrunis: 63012468

206. kabinets

E-pasts: natalja.bogdanova@izglitiba.jelgava.lv

 

Džovita Šteinberga – Vecākā grāmatvede

Tālrunis: 63012479

213. kabinets

E-pasts: dzovita.steinberga@izglitiba.jelgava.lv

 

Inga Bernāne – Vecākā grāmatvede

Tālrunis: 63012473

208. kabinets

E-pasts: inga.bernane@izglitiba.jelgava.lv

 

Sandra Pizāne – Grāmatvede

Tālrunis: 63012474

208. kabinets

E-pasts: sandra.pizane@izglitiba.jelgava.lv

 

Maiga Pūce – Grāmatvede

Tālrunis: 63012475

208. kabinets

E-pasts: maiga.puce@izglitiba.jelgava.lv

 

Sarmīte Podniece – Grāmatvede

Tālrunis: 63012476

208. kabinets

E-pasts: sarmite.podniece@izglitiba.jelgava.lv

 

Elīna Lece – Grāmatvede

Tālrunis: 63012484

212. kabinets

E-pasts: elina.lece@izglitiba.jelgava.lv

 

Līga Leite – Grāmatvede

Tālrunis: 63012478

212. kabinets

E-pasts: liga.leite@izglitiba.jelgava.lv

 

Valda Krota – Grāmatvede

Tālrunis: 63012472

212. kabinets

E-pasts: valda.krota@izglitiba.jelgava.lv

 

Silga Zīle-Ziļa – Grāmatvede

Tālrunis: 63012492

305. kabinets

E-pasts: silga.zile-zila@izglitiba.jelgava.lv

 

Raimonds Kupčs – Galvenais ekonomists

Tālrunis: 63012470

309. kabinets

E-pasts: raimonds.kupcs@izglitiba.jelgava.lv

 

Dana Avotiņa – Ekonomiste

Tālrunis: 63012471

302. kabinets

E-pasts: dana.avotina@izglitiba.jelgava.lv

 

Inga Kresa – Ekonomiste

Tālrunis: 63012486

302. kabinets

E-pasts: inga.kresa@izglitiba.jelgava.lv

 

Jānis Dēvics – Galvenais speciālists

Tālrunis: 63012481

303. kabinets

E-pasts: janis.devics@izglitiba.jelgava.lv

 

Zigmārs Rasiņš – Galvenais speciālists IT jautājumos

Tālrunis: 63012482

303. kabinets

E-pasts: zigmars.rasins@izglitiba.jelgava.lv

 

Dace Antuža – Jurists

Tālrunis: 63012466

304. kabinets

E-pasts: dace.antuza@izglitiba.jelgava.lv

 

Inese Kaminska – Jurists

Tālrunis: 63012480

304. kabinets

E-pasts: inese.kaminska@izglitiba.jelgava.lv

 

Ilga Meža – Galvenā speciāliste personāla lietās

Tālrunis: 63012467

214. kabinets

E-pasts: ilga.meza@izglitiba.jelgava.lv

 

Dita Siliņa-Pundore – Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 63012488

303. kabinets

E-pasts: dita.silina-pundore@izglitiba.jelgava.lv

 

Andris Baltais – Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos

Tālrunis: 63012491

308. kabinets

E-pasts: andris.baltais@izglitiba.jelgava.lv

 

Nauris Pundors – Galvenais speciālists iepirkumu jautājumos

Tālrunis: 63012483

308. kabinets

E-pasts: nauris.pundors@izglitiba.jelgava.lv