18.2 °C, 1.6 m/s, 69.6 %

2021. konkurss pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiAktuālie projektiAtbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana (Pumpurs)2021. konkurss pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
2021. konkurss pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, fizikas, ķīmijas, sociālo zinību, ģeogrāfijas, vēstures, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga amata vietām Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Pedagoga galvenie pienākumi:

Sniegt individuālās konsultācijas, konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos un atbalstu krīžu situācijās 1.-12.klašu izglītojamajiem;

Sniegt individuālās konsultācijas un konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetos profesionālās izglītības iestādes 1.-4.kursu audzēkņiem.

Prasības pretendentiem:

Nepieciešama izglītība saskaņā ar MK 2018.fada 11.semptembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamos izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

Par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā pieredze speciālajās izglītības programmās, pieredze darbā ar iekļautajiem bērniem vispārējās izglītības programmās.

 

Pieteikumu, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “Konkursam” jāiesniedz personīgi līdz 2021.gada 10. septembrim plkst.17:00,  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes ielā 22, Jelgavā, 204.kabinetā, tālrunis uzziņām 63012460.

Pieteikuma vēstules forma ir pieejama šeit.