-4.2 °C, 4.4 m/s, 88.6 %

PII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieku izglītības jomā

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesPII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieku izglītības jomā
PII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieku izglītības jomā

Darba izpildes vieta: pirmsskolas izglītības iestāde, Brīvības bulvāris 31A, Jelgava

amata kods 1345 04

Darba pienākumi:

 • Sadarbībā ar vadītāju nodrošināt iestādes attīstības stratēģisko plānošanu, nosakot izglītības kvalitātes un izglītības programmas īstenošanas mērķus, kvalitatīvos un kvantitatīvos sasniedzamos rezultātus.
 • Piedalīties iestādes budžeta plānošanā un izpildē, nodrošinot nepieciešamos mācību materiālus un materiāli tehnisko nodrošinājumu mūsdienīgam, kvalitatīvam, iekļaujošam izglītības procesam.
 • Plānot un pārraudzīt mācīšanas un mācīšanās procesus, veidojot iestādē mācīšanās organizācijā kultūru un tradīcijas, nodrošinot lietpratības pieeju pirmsskolas izglītības satura īstenošanā.
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kompetences  pilnveidei, sniegt praktisko un teorētisko atbalstu pedagogiem, atbalsta personālam, skolotāju palīgiem un vecākiem.
 • Nodrošināt sava un iestādes darba regulāru pašvērtēšanu, nosakot stiprās puses un attīstības vajadzības.
 • Iesaistīties pilsētas pirmsskolas izglītības jomas darbā, plānot un realizēt iestādes pozitīvās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu.
 • Iesaistīties lokāla, nacionāla un starptautiska līmeņa projektos iestādes intelektuālās un materiālās kapacitātes paaugstināšanai.

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē, priekšrocība tiks dota pretendentiem ar pieredzi izglītības vadības jomā.
 • Zināšanas jaunā izglītības satura un attīstības jautājumos – izpratne par kompetenču pieeju mācību saturā, kompetencēs balstītu mācība satura plānošanu un īstenošanu pirmsskolā.
 • Labas analītiskas spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
 • Teicamas komunikācijas, publiskās runas, sadarbības un prezentācijas prasmes.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas  un komunikācijas tehnoloģijām.
 • Svešvalodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu uz pilno slodzi (40 stundas).
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
 • Darba alga EUR 1100,00 (bruto) mēnesī, no 1.09.2023. 80% no izglītības iestādes vadītāja algas.
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Pieteikšanās: līdz 4. septembrim.

 

Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: anna.sloka@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestādes personāls”.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus kopš konkursa rezultātu paziņošanas brīža.