-4.3 °C, 4.1 m/s, 85.8 %

PII ”Lācītis ” aicina darbā speciālās izglītības skolotāju

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesPII ”Lācītis ” aicina darbā speciālās izglītības skolotāju
PII ”Lācītis ” aicina darbā speciālās izglītības skolotāju

Darba izpildes vieta: pirmsskolas izglītības iestāde,  Māras iela – 2  , Jelgava

amata kods  – 235202

21 stunda mēnesī  –  ( 0,18 slodzes)

Darba pienākumi:

 • Veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt individuālo atbalstu bērnam izglītības un socializācijas procesā; Dod atzinumu  par  bērna  attīstības  līmeni  un piemērotāko izglītības programmu.
 • Izglītības saturu piemērot katra izglītojamā attīstības līmenim, veidojot labestīgu, bērna veselību saudzējošu mikroklimatu. Regulāri analizēt un novērtēt mācību darba rezultātus.
 • Sadarboties ar pirmsskolas izglītības skolotāju, sporta, mūzikas  skolotāju, logopēdu  un izglītības iestādes personālu, bērnu kolektīvo un individuālo atbalsta pasākumu plānošanai un īstenošanai.
 • Organizēt izglītojamo pārbaudi pie visiem nepieciešamajiem speciālistiem.
 • Sniegt pieļaujamo informāciju vecākiem, skolotājiem un sabiedrībai par izglītojamo stāvokli, problēmām speciālajā izglītībā un skolotāja darbu.
 • Sadarboties ar bērnu vecākiem ( aizbildņiem) bērnu mācīšanās un attīstības vajadzību nodrošināšanai.
 • Organizē individuālas konsultācijas vecākiem .
 • Sniedz atbalstu un konsultē grupas pedagogus par bērnam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem ikdienas darbā.

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Mēs piedāvājam:

 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
 • Darba alga saskaņā ar pedagogu tarifikāciju, EUR 1020,00 (bruto) mēnesī par slodzi .
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Pieteikšanās:

Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu:  lacitis@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestādes personāls”.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus kopš konkursa rezultātu paziņošanas brīža.