10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma

Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma

Par pakalpojumu

  • Pakalpojuma mērķis ir sniegt bērnam līdz 2 (divu) gadu vecumam vai jaundzimušā bērna mātei ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa, diennakts aprūpi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Tiesības saņemt

  • Bērns līdz 2 (divu) gadu vecuma sasniegšanai;
  • Jaundzimušā bērna māte ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa;
  • Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kuram ir nepieciešams ārstēties.

 

Iesniedzamie dokumenti

  • Iesniegums;
  • Bērna likumiskā pārstāvja apliecinājuma par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu, izņemot vecākus;
  • Dokumenti, kas apliecina vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja ārstēšanās nepieciešamību.

Pakalpojumu bērna aprūpei piešķir līdz 3 (trijiem) mēnešiem. Izvērtējot klienta sociālo situāciju ar JSLP lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz 6 (sešiem) mēnešiem.