10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Psihologa pakalpojums

Psihologa pakalpojums

Par Pakalpojumu

Tā mērķis ir sniegt profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas. Psihologa pakalpojums ietver konsultēšanu, ja ir nepieciešams, psiholoģisko izpēti un psihosociālo rehabilitāciju krīzes un psiholoģisko traumu gadījumā.

Jelgavas sociālo lietu pārvalde nodrošina:

  • Psihologa konsultācijas ģimenei vai personai, kura nokļuvusi sarežģītā krīzes situācijā (piemēram, pārciesta vardarbība, iegūta invaliditāte, mājokļa zaudēšana, ilgstošs bezdarbs, tuvinieka nāve, autoavārija, ugunsgrēks, smaga saslimšana u.c) un/vai kurai traucētas sociālās funkcionēšanas spējas;
  • Psihologa konsultācijas audžuģimenei, aizbildņa ģimenei, viesģimenei un ģimenei, kura ir adoptējusi bērnu;
  • Ģimenes (personas) izpēti pēc bāriņtiesas lūguma, ja ir aizdomas var vardarbību.

Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas pie Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sociālā darbinieka, kurš izvērtē psihologa pakalpojuma nepieciešamību, izsniedz nosūtījumu un organizē psihologa pakalpojuma saņemšanu.