16.5 °C, 2 m/s, 72.8 %

Uzvedības sociālās korekcijas programma

Uzvedības sociālās korekcijas programma

Par pakalpojumu

Sociālais darbs ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu vecākiem. Profilakses darbs ar nepilngadīgajiem, kuri ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības, kā arī darbs ar viņu vecākiem.

 

Pakalpojuma mērķis:

  • palīdzēt personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un profilakses darba ietvaros risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
  • piesaistīt nepieciešamos resursus un organizēt pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;
  • izstrādāt nepilngadīgajam Uzvedības sociālās korekcijas programmu un sociālās rehabilitācijas plānu, kā arī veikt novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece Ieva Treimane,

Sociālā darbiniece Sandra Knīsa

tālrunis: 20669007

e-pasts: ieva.treimane@soc.jelgava.lv

e-pasts: sandra.knisa@soc.jelgava.lv

adrese: Stacijas iela 13, Jelgava