-4.7 °C, 2.7 m/s, 91.8 %

Uzvedības sociālās korekcijas programma

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiUzvedības sociālās korekcijas programma
Uzvedības sociālās korekcijas programma

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Uzvedības sociālās korekcijas programmas mērķis ir nodrošināt psihosociālo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Bērns, kura, deklarēta dzīvesvieta vai kurš faktiski dzīvojošs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas no Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policijas vai pēc Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas lēmuma saņemšanas bērnam tiek iekārtota profilakses lieta.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Izmaksas segtas no Jelgavas valstspilsētas budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava, tālrunis 63011790, 20669007.

 

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava, tālrunis 63011790, 20669007.

 

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Profilakses lieta bērnam tiek iekārtota pēc informācijas saņemšanas no Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policijas vai pēc Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas lēmuma saņemšanas vai pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Uzvedības sociālās korekcijas programmas ietvaros bērnam tiek izstrādāts individuālais sociālā rehabilitācijas plāns. Programma tiek nodrošināta 12 (divpadsmit) mēnešus, nepieciešamības gadījumā termiņš var tikt pagarināts vēl līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

 

Pakalpojuma pārtraukšana

Profilakses lieta tiek izbeigta, ja bērns gada laikā nav izdarījis atkārtotus likumpārkāpumus, sasniedzis pilngadību, nonācis apcietinājumā, nosūtīts uz sociālās korekcijas izglītības iestādi, mainījis dzīvesvietu uz citas pašvaldības teritoriju vai pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi citā valstī.

 

Par profilakses lietas izbeigšanu tiek pieņemts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) lēmums.

 

Atgādinājums: uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādā bērnam, kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu un pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav apcietināts, atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu, atbrīvots no kriminālatbildības, atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas, izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 (četrpadsmit) gadu vecuma sasniegšanas, vairāk nekā divas reizes izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās prettiesiskās darbības, ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības.

 

Saistītie pakalpojumi: Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums, Psihologa pakalpojums, Sociālā darba pakalpojums, Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgai (līdzatkarīgai) personai.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.);

2) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

3) Likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (01.01.2005);

4) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Nav

 

Netiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu, pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz saņemto informāciju, pieprasījumu, kā arī citas institūcijas lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrā bērniem, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava; vadītājas tālrunis: 29477204, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis 63011790, 20669007; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv