11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Montesori pakalpojums

Montesori pakalpojums

Par pakalpojumu

Montesori pakalpojuma mērķis ir veicināt personas attīstību, palīdzēt apgūt sadzīves un pašaprūpes iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku personai ar invaliditāti no 2 (divu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, iepazīstot personas iedzimtās dotības, apgūto valodu un matemātiski loģisko domāšanu.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Persona ar invaliditāti no 2 (divu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu, multidisciplinārā komanda ir noteikusi Montesori pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros.

 

Kontaktinformācija

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63048918