14.4 °C, 2.3 m/s, 95.5 %

Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Par pakalpojumu

Tehniskie palīglīdzekļi ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē personas funkcionēšanas pazeminājumu vai invaliditāti.

Pakalpojuma saņēmēji

Tiesības saņemt tehnisko palīglīdzekli ir:

  • personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;

 

  • pilngadīgai personai ar invaliditāti;
  • pensijas vecuma personai ar FT;
  • personai ar prognozējamu invaliditāti.

 

Kontaktinformācija

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63029841