10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Rehabilitācijas pakalpojums

Rehabilitācijas pakalpojums

Par pakalpojumu

Ārstnieciskās vingrošanas vai ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu (fizioterapija, masāža, ergoterapija) (turpmāk – rehabilitācijas pakalpojumi) mērķis ir pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti saglabāt funkcionālo neatkarību.

Pakalpojuma saņēmēji

Rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesīga saņemt pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ārstējošā ārsta izsniegtā atzinumā “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ir atzīme par pakalpojuma nepieciešamību ar norādi uz lokalizāciju un medicīnisko kontrindikāciju neesību.

 

Ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums ietver 4 (četras) nodarbības mēnesī 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.

 

Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi ietver 10 (desmit) pakalpojuma reizes.