11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Specializētā autotransporta pakalpojums

Specializētā autotransporta pakalpojums

Par pakalpojumu

Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt transporta pieejamību personai ar kustību traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pārvietošanās:

  • ar veselības aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehniskā palīglīdzekļu centra pakalpojumu saistīto aktivitāšu veikšanai;
  • NVO rīkoto pasākumu apmeklēšanai.

Specializētā autotransporta pakalpojumu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”  5.21.sadaļa

 

Pakalpojuma saņēmēji

  • pilngadīga persona, kurai ir VDEĀVK atzinums par transporta indikāciju noteikšanu un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
  • persona ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
  • pensijas vecuma persona, kura pārvietojas tikai izmantojot tehnisko palīglīdzekli;
  • persona, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums dialīzes veikšanai.

Saņemot specializētā autotransporta pakalpojumu, personai netiek nodrošināts pavadoņa (asistenta) pakalpojums.

 

Pakalpojums netiek piešķirts

  • Personai, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu

Maksa par pakalpojumu

Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem