-4.5 °C, 0.2 m/s, 89.3 %

Specializētā autotransporta pakalpojums

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiSpecializētā autotransporta pakalpojums
Specializētā autotransporta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Specializētā autotransporta pakalpojums nodrošina transporta pieejamību personai ar kustību traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pārvietošanās: ar veselības aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehniskā palīglīdzekļu centra pakalpojumu saistīto aktivitāšu veikšanai vai nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu apmeklēšanai.

 

Saņemot specializētā autotransporta pakalpojumu, personai netiek nodrošināts pavadoņa (asistenta) pakalpojums.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti.

Specializētā autotransporta pakalpojums

Fiziska persona.

1) Pilngadīga persona ar invaliditāti, kurai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālajai pielāgošanai un valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai.

2) Persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, kurai ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

4) Pensijas vecuma persona ar redzamām kustību traucējumu pazīmēm, kura pārvietošanai ārpus mājokļa izmanto tehnisko palīglīdzekli.

5) Persona, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums hemodialīzes procedūras veikšanai nieru mazspējas dēļ.

6) Persona ar invaliditāti ar redzamām kustību traucējumu pazīmēm, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums simptomātiskās terapijas saņemšanai ļaundabīgu audzēju ārstēšanai.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

 

Pēc klienta pieprasījuma.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: atbilstoši klienta pieprasījumam.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) iesniedz iesniegumu klātienē vai to nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas speciālists specializētā autotransporta jautājumos pārbauda personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo JSLP lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana

Speciālists specializētā autotransporta jautājumos sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt fiziska persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītie pakalpojumi: Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi – ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 124 kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; speciālists specializētā autotransporta jautājumos, tālrunis: 63007523, 63029841, 25426732; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv