-3.2 °C, 1.7 m/s, 76.1 %

Higiēnas pakalpojums

Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Higiēnas pakalpojuma ietver mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu vai krīzes situācijā nonākušu, pensijas vecuma persona vai pilngadīga persona ar invaliditāti.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

 

Pēc klienta pieprasījuma.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2):

Dušas pakalpojums, līdz 30 min. 1 personai – 1.00 euro.

Veļas mazgāšana, līdz 5kg veļas – 1.50 euro.

Veļas žāvēšana, līdz 6kg veļas – 0.60 euro.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļas Higiēnas centrs, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63048920.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Piektdiena 8.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļas Higiēnas centrs, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Piektdiena 8.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona uzrāda noteikto sociālo statusu apliecinošu dokumentu. Dušas pakalpojumu sniedz pēc iepriekšējā pieraksta.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) Rehabilitācijas nodaļas Higiēnas centra aprūpētāja pārbauda personas noteikto sociālo statusu apliecinošu dokumentu un atbilstību higiēnas pakalpojuma saņemšanai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu saņemt klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Higiēnas centrā.

 

Atgādinājums: JSLP nenodrošina personiskās higiēnas līdzekļus un dvieļus.

Saistītais pakalpojums: Pakalpojums “Aprūpe mājās”.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;

4) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļas Higiēnas centrā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63007523, 63048920; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv