-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiIzglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums
Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personu) izglītošanos psihiskās veselības uzturēšanā un stiprināšanā, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

Tiek piedāvātas šādas izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības:

1) Vecāku loma bērnu audzināšanā – 10 (desmit) nodarbības;

2) Bērna emocionālā audzināšana – 12 (divpadsmit) nodarbības;

3) Esam ģimene – 10 (desmit) nodarbības;

4) Ceļvedis audzinot pusaudzi – 10 (desmit) nodarbības;

5) Sociālo prasmju attīstīšana – 28 (divdesmit astoņas) nodarbības;

6) Iekšējo resursu aktivizēšana – 10 (desmit) nodarbības;

7) Atbalsta grupas nodarbības vecākam vai likumiskajam pārstāvim, kura aprūpē ir bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – 10 (desmit) nodarbības;

8) Atbalsta grupas līdzatkarīgām pilngadīgām personām – 21 (divdesmit viena) nodarbība.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Bērns vai ģimene ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laika laikā pēc iesnieguma  un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, tālrunis 63007524

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 63011783.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) vai vēršas pie JSLP Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbinieka pēc nosūtījuma, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma saņemšana.

Nodarbību skaits cikla ietvaros saskaņā ar pašvaldības sasitošajos noteikumos noteikto.

 

Atgādinājums: Personai ir tiesības saņemt vienas izglītojošās vai atbalsta grupas pakalpojumu kalendārajā gadā atbilstoši plānotajam grupas dalībnieku skaitam.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Uzvedības sociālās korekcijas programma.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2)  Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centra bērniem lēmumu var apstrīdēt JSLP mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrā bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgavā; vadītājas tālrunis: 29477204; sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis: 63011783, 20538320; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv