-3.3 °C, 1.5 m/s, 81.8 %

Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiPavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti
Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pavadoņa pakalpojums nodrošina iespēju personai pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām – hemodialīzi, ķīmijterapiju, pie ārsta, uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojumu saņem persona no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pavadoņa pakalpojums tiek apmaksāts no valsts  budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (123. kab.); adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis: 63048918.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pēc klienta pieprasījuma.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis JSLP iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu, norādot vēlamā pavadoņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja šī informācija ir zināma.

Lai nepilngadīga persona saņemtu pavadoņa pakalpojumu, JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu  par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, ja nepieciešams pieprasa sniegt papildu informāciju VDEĀVK vai citām institūcijām.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo JSLP lēmuma projektu par pavadoņa pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu JSLP slēdz līgumu starp  pavadoņa pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.

Atgādinājums: pavadoņa pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pavadonis – fiziskā persona, kas pavada un palīdz nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kura nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

Saistītie pakalpojumi: Dienas aprūpes centra pakalpojums, Specializētās darbnīcas pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Invaliditātes likums (01.01.2011.);
  • Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (stājas spēkā 01.07.2021.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu klātienē JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Rehabilitācijas nodaļa (123. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais darbinieks, tālrunis: 63048923, 25644188, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv