-6.2 °C, 2.5 m/s, 90.2 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atkarīgai (līdzatkarīgai) personai mērķis ir nodrošināt personai individuālo un grupu sociālo darbu, kā arī organizēt preventīvos pasākumus atkarību mazināšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojumu tiesīga saņemt atkarīga (līdzatkarīga) persona, kuras pamata
dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa vai Rehabilitācijas nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava; tālrunis: 28692744.

 

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai nosūta to pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt vai sagatavo nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu vai JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt atkarīga (līdzatkarīga) persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītie pakalpojumi: Psihologa pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumi Nr.509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” (stājas spēkā 18.08.2020.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļā, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava.

 

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā vai Rehabilitācijas nodaļā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 28692744; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv