Pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

 

pasacina.jpg

Adrese: Aspazijas iela 18, Jelgava, LV 3001
Vadītāja: Zane Koroļčuka

e-pasta adrese: pasacina@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63027245

Vadītājas vietnieks izglītības jomā: 63021881

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā: 63021256

Fakss: 63027245

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 269 (12 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01015411 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums