Pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

 

pasacina.jpg

Adrese: Aspazijas iela 18, Jelgava, LV 3001
Vadītāja: Zane Koroļčuka

e-pasta adrese: pasacina@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63027245

Vadītājas vietnieks izglītības jomā: 63021881

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā: 63021256

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 246 (12 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums