Pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"

varpina.jpg

Adrese: Kronvalda ielā 22, Jelgava, LV-3002
Vadītāja: Kristīne Šabovica

e-pasta adrese: varpina@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63027880

Vadītājas vietniece izglītības jomā: 63021751

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā: 63021751

Fakss: 63021751

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 152 (7 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums