SIA „ Auseklītis 52” pirmsskolas izglītības iestāde „ Auseklītis”

Adrese   Ausekļa iela 52

Dibinātājs – Līga Anševica, tālr. 29838257

Vadītāja   Guna Ostele, tālr. 20030913

 

Īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu

( programmas kods  01011111)

Uzņem bērnus no pusotra gada vecuma 

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums