SIA „ Auseklītis 52” pirmsskolas izglītības iestāde „ Auseklītis”

Adrese: Ausekļa iela 52

Vadītāja: Guna Ostele

Valdes locekle – Rita Līckrastiņa

e-pasts: auseklitis52@inbox.lv

Kontaktinfo:

Valdes locekle – Rita Līckrastiņa , tālr. 26977769
Vadītāja Guna Ostele, tālr. 20030913

 

Izglītības programmas:

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

 

Uzņem bērnus no pusotra gada vecuma 

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums