Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes

 

Saistošie noteikumi

Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek saskaņā ar 28.01.2016. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
„Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (Noteikumi)

 https://likumi.lv/ta/id/280152

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistrs pirmsskolas izglītības apguvei

Pirmsskolu rindas reģistrs

 

Skolas, kurās 2021./2022.mācību gadā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

Jelgavas 4.sākumskola -Pirmsskolas izglītības programma ( programmas kods 01011111)

 

Jelgavas Pārlielupes pamatskola – Pirmsskolas izglītības programma ( programmas kods 01011111)

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma ( programmas kods 01011121)

 

Jelgavas pamatskola „Valdeka”- attīstības centrs

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem ( programmas kods 01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām ( programmas kods 01015411)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar kustību traucējumiem ( programmas kods 01015311)