Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes

 

Saistošie noteikumi

Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek saskaņā ar 28.01.2016. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumiem Nr.16-3
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (Noteikumi) https://likumi.lv/ta/id/280152

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistrs pirmsskolas izglītības apguvei

Pirmsskolu rindas reģistrs

 

Skolas, kurās 2019./2020.mācību gadā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

pii_skolas_2019.jpg