Bērnu uzraudzības pakalpojums

16.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 404

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība

http://likumi.lv/doc.php?id=258873

 

19.09.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr. 890

"Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

http://likumi.lv/doc.php?id=260057

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs

http://ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html

 

26.05.2016. Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/3 PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

22.02./2018.lēmums

nolikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

28.02.2019. grozījumi Jelgavas pilsētas domes 26.05.2016. lēmumā

28.02.2019. lēmums

pielikums

 

03.02.2022. grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 26.05.2016. lēmumā

03.02.2022. lēmums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums