Iestāde

JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” izmanto visaptverošus saziņas, informācijas apmaiņas un analīzes mehānismus, kuri nodrošina tiešu komunikāciju starp Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, infrastruktūras uzturētājiem, operatīvajiem dienestiem, valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām un civilās aizsardzības komisiju.