Finansējums

Par sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Jelgavas pilsētā

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem

Nolikums

Veidlapa "Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam"

 Veidlapa "Sporta pasākumu izmaksu tāme"

Veidlapa "Atskaite par piešķirtā finasējuma izlietojumu"

 

FINANSĒJUMA DOKUMENTI

Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums 

2020. gads

2019.gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads