Finansējums

Par sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Jelgavas pilsētā

Nolikums

Atskaite par darbības rezultātiem

Atskaite par sacensību rezultātiem

Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem

Nolikums

Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam

 Sporta pasākumu izmaksu tāme

Atskaite par piešķirtā finasējuma izlietojumu

Finansējuma dokumenti

Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums. 

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads