Ziemas peldēšana

ZIEMAS PELDĒŠANA    

"Jelgavas roņi"

 

Dalība:

bez vecuma             ierobežojuma

(līdz 16 gadiem – tikai kopā ar vecākiem)

 

Info:

www.jelgavasroni.lv

Treniņi notiek:

 

sporta kompleksā

"Mālzeme" Celtnieku

ielā 26, Ānē,

Cenu pagastā,

Ozolnieku novadā

Saziņa:

 

Aleksandrs Jakovļevs,          vadītājs

 

Tālrunis:

29242520, 63081254

E-pasts: jelgavasroni@gmail.com