Sludinājumi, vakances, noma

"SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" piederošo automašīnu VW POLO ( Valsts reģ. Nr. JE6710) atsavināšanas izsole"

"SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" piederošo automašīnu VW POLO ( Valsts reģ. Nr. HM1096) atsavināšanas izsole" Izsoles identifikācijas Nr. SIA "JNĪP" – IZS-2021-4

Paziņojums par izsoli dzīvokļa īpašumam Zileņu ielā 1A, Jelgavā

Rezultāti - Nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390) daļas - nedzīvojamās telpas nr. 005(15, 16) ar kopējo platību 48,50 m2 nomas tiesību izsole

Paziņojums par funkcionāli nepieciešama zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojamai mājai Zvejnieku ielā 1, Zvejnieku ielā 3, Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku ielā 7, Meiju ceļā 12, Meiju ceļā 14, Meiju ceļā 16, Meiju ceļā 18, Meiju ceļā 20, Meiju c

Atkārtota izsole nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi

Rezultāti - Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamās telpas Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai - vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai - vieta Nr.1) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma, bezalkoholisko dzērienu un uzkodu tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā (batutu un piepūšamās atrakcijas novietnei) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā (bezalkoholisko dzērienu un uzkodu tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Akadēmijas ielā 1, Jelgavā

Kustamās mantas "Automodelisma trase" rakstiska izsole

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Peldu ielā 2, Jelgavā, (saldējuma un tā izstrādājumu tirdzniecības vietas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti- Rakstiska izsole SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"piederošai automašīnai VW CARAVELLE

Rezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamās telpas Skolotāju ielā 3, Jelgavā

Rezultāti - Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskajā izsolē kustamo mantu

Rezultāti- Rakstiska izsole SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" piederošai automašīnai ŠKODA PRAKTIK

Rezultāti - Sludinājums par par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Uzvaras ielā 8, Jelgavā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

Rezultāti- Paziņojums par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" piederošo kases aparātu atsavināšanas izsoli

Paziņojums par tiesībām sniegt ēdināšanas pakalpojumus JPPI "Kultūra" organizētajos pasākumos brīvdabas koncertzālē "Mītava"

Rezultāti- Paziņojums par izsoli "Zemes gabals Krasta ielā 9, Jelgavā"

Paziņojums par AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valsts zemes privatizāciju

Rezultāti- Konkurss "Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

Rezultāti- Paziņojums par izsoli zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Paziņojums par izsoli zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām

Rezultāti - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

Rezultāti - Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Rezultāti - Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Skolotāju ielā 3, Jelgavā

Paziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21 funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanas atcelšanu

Rezultāti - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

Rezultāti- Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas 15,3m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Rezultāti - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

Rezultāti - Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā

Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu

Rezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.8 Jelgavā, Zvejnieku ielā 12

Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu

Rezultāti - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu Māras ielā 6, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu

Rezultāti- Par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.21 20,1 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

Rezultāti- Paziņojums par dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Paziņojums par izsoles “Būves Jāņa Čakstes bulvārī 17, Jelgavā izsole” izsludināšanu

Paziņojums par dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Paziņojums par dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Rezultāti- Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.

Rezultāti- Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Pilssalas ielā 1, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.

Rezultāti- Nedzīvojamo telpu Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

Rezultāti- Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole

Rezultāti- Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsolei

Rezultāti- Zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsoles noteikumi

Paziņojums par konkursa “Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā, kas pie pieguļ Putnu ielai” izsludināšanu

(REZULTĀTI) Neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m2 platībā Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole

Rezultāti- Rakstiskas izsoles „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119.36m3” noteikumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.

Privatizācijas aģentūra pārdod valsts nekustamo īpašumu Strautu ceļā 17, Jelgavā

Par dzīvojamai mājai Zvejnieku iela 1, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

REZULTĀTI Neapbūvētas zemes vienības daļas 50 m2 platībā Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

Rezultāti- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod kustamo mantu rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli

REZULTĀTI Nr.2 Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.001(1) 78,10 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

REZULTĀTI Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Skolotāju ielā 3

REZULTĀTI - Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.27 17,4 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju ielā 3

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes Būvinspekcijas būvinspektora palīga amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):