17.3 °C, 2.2 m/s, 81.7 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videJelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība kā līdzfinansējuma devējs.

SIA “JELGAVAS ŪDENS” kā pakalpojuma izpildītājs.

Pakalpojuma īss apraksts

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi) pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas (iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis).

Veidlapas

Saskaņā ar Noteikumiem

1.pielikums

2.pielikums

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv

Pa pastu: SIA “JELGAVAS ŪDENS”, adrese Ūdensvada ielā 4, Jelgava. LV-3001

Klātiene: SIA “JELGAVAS ŪDENS”, adrese Ūdensvada ielā 4, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00; Otrdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 12.30-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Pēc Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta pieņemšana, kurā apstiprināts pašvaldības līdzfinansējums programmai “Sadzīves kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgumu izveide pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem”, tiek izsludināts Paziņojums par pieteikumu pieņemšanu:

  • SIA “JELGAVAS ŪDENS” tīmekļa vietnē http://www.ju.lv;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē jelgava.lv;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Jelgavas vēstnesis”.

Iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis, iesniedz pieteikumu SIA “JELGAVAS ŪDENS” līdz paziņojumā norādītajam datumam. Pieteikumam izmanto 1. vai 2.pielikumu vadoties no atbilstības Noteikumos minētajiem gadījumiem .

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Pieteikumu izvērtēšanu veic SIA “JELGAVAS ŪDENS izveidota komisija, kuras sastāvā ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pārstāvis, kas pieņem lēmumu un paziņo par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

Pakalpojuma saņemšana

Iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas noslēdz līdzfinansējuma līgumu ar SIA “JELGAVAS ŪDENS”.

Iesniedzējs veic kanalizācijas pieslēguma izbūvi ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas.

Pēc kanalizācijas pieslēguma izbūves, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 1. novembrim, iesniedzējs, atbilstoši Noteikumos noteiktajam, SIA “JELGAVAS ŪDENS” iesniedz pieslēguma izbūvi apliecinošus dokumentus.

SIA “JELGAVAS ŪDENS” pēc Noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas un pēc tam, kad iesniedzējs noslēdzis līgumu ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” par kanalizācijas pakalpojumiem, ieskaita līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja kontā pašvaldības līdzfinansējumu ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 1. decembrim.

Tiesiskais regulējums

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

SIA “JELGAVAS ŪDENS “ Tehniskā daļa, e-pasts: td@ju.lv; tālrunis 63007106, jautājumos par līdzfinansējumu 63007119

 

Informācija atjaunota 22.05.2024.