18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Arhīvs 2018

Arhīvs 2018

26.11.2018.

Publiskā apspriešana būvniecības iecerei “Tirgus paviljons, stāvlaukums”

Informējam, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde ir pieņēmusi lēmumus:

  1. 1.  2018.gada 6.novembrī Nr.731/4-5/B “Par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Tirgus paviljons, stāvlaukums” Zemgales prospektā 19A, Jelgavā, Sporta ielā 2B, Jelgavā”
  2. 2. 2018.gada 26.novembrī Nr.778/4-5/B “Par publiskas apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei “Tirgus paviljons, stāvlaukums” Zemgales prospektā 19A, Jelgavā, Sporta ielā 2B, Jelgavā”.

06.11.2018. Lēmums

26.11.2018. Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu no 26.11.2018.-23.12.2018.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai

Aptaujas lapa

Pārskats 09.01.2019.Lūdzu vērst uzmanību! Informācija pie pārskata par 09.01.2019. iepriekš publicētā nepilnīga. Atvainojamies par tehnisko kļūdu!

Grafiskais materiāls:

Ģenerālplāns

AR risinājums

 

18.10.2018.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pumpura ielā, Jelgavā

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota četru koku ciršanas iecere Pumpura ielā, blakus īpašumam Pumpura ielā 5, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 18.10.2018. līdz 01.11.2018. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to, ka koki aizēno blakus esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu logus un ir iespējama to retināšana.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība.

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Aptaujas lapa

Koku novietnes plāns

Pumpura_iela_fotofiksācija_1.jpg

Pumpura_iela_fotofiksācija_2.jpg

 

04.10.2018.

Lokālplānojuma projekta zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumu Nr.12/8 tiek nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma projekts zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā.

Publiskā apspriešana termiņš noteikts no 08.10.2018.-04.11.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.10.2018. plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē, un sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notiks 05.11.2017. plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.

Atsauksmes un priekšlikumus par lokālplānojuma projektu var iesniegt rakstiski Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

Paskaidrojuma raksts 

Funkcionālais zonējums

Esošā situācija

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

 

20.09.2018.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sniega ielā un Būriņu ceļā Jelgavā

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota 23 koku ciršanas iecere Sniega ielas pieguļošajās teritorijās un 19 koku ciršanas iecere Būriņa ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”, kas paredz zaļās infrastruktūras izveidošanu Sniega ielas apkaimē, virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošanu Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Svētes upes caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa tilta un novadgrāvja caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa.

Publiskā apspriešana notiek no 20.09.2018. līdz 04.10.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Koku saraksts Sniega ielā

Koku saraksts Būriņu ceļā

Aptaujas lapa

 

16.08.2018.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pilssalas ielā 12, Jelgavā

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 13.08.2018. lēmumu Nr. 528/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota piecu koku ciršanas iecere Pilssalas ielā 12, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta “Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā” Pilssalas ielā 8 un Pilssalas ielā 12, Jelgavā ietvaros, kas paredz krasta nostiprinājumu un bruģēta stāvlaukuma izbūvi.

Publiskā apspriešana notiek no 16.08.2018. līdz 30.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas publiskā apspriešana Pilssalas ielā 12.jpg

 

01.08.2018.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lietuvas šosejā, Jelgavā

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 31.07.2018. lēmumu Nr. 470/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota koka ciršanas iecere Lietuvas šosejā (kadastra apzīmējums 09000070247), Jelgavā. Koka ciršana paredzēta sakarā ar plānotās degvielas un auto gāzes uzpildes stacijas ar veikalu Lietuvas šosejā 2A, Jelgavā, iebrauktuves izbūvi. Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “KOOL Latvija”, Bērzaunes iela 11, Rīga.

Publiskā apspriešana notiek no 02.08.2018. līdz 16.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Aptaujas lapa

Screenshot (333).jpg

 

01.08.2018.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai “Rīgas ielā un Pumpura ielā, Jelgavā”

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 30.07.2018. lēmumu Nr. 466/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Rīgas ielā un Pumpura ielā, Jelgavā. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to  ka nepieciešama retināšana (10 gab.) un koki ir daļēji nokaltuši (8 gab.). Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “EfTEN Jelgava”, Blaumaņa iela 5a-2, Rīga.

Publiskā apspriešana notiek no 02.08.2018. līdz 16.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Aptaujas lapa

Screenshot (332).jpg

 

03.04.2018

Ziņojums par publisko apspriešanas procedūru

koku ciršanai Garozas ielā, Prohorova ielā, Neretas ielā, Jelgavā

Informācija par publisko apspriešanu

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldība

Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.03.2018. – 22.03.2018.

Publiskā apspriešana rīkota pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 2018.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 54/4-5/K

Koku ciršanas mērķis: Garozas ielas posma, Prohorova ielas un Neretas ielas, Jelgavā,  pārbūve, kas paredz novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošanu un uzlabošanu.

Plānoto cērtamo koku apraksts: Būvprojektu realizācijas ietvaros, ielu sarkano līniju robežās, paredzēta 105 koku izciršana, tai skaitā 54 vērtīgi koki, 18 mazvērtīgi koki, 33 nevērtīgi koki. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums:

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā
1.1. aptaujas lapas 1
1.2. iesniegumi
1.3. vēstules
2 Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri (Iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā)
2.1. atbalsta

– Par koku ciršanu pretenziju nav.

1
2.2. daļēji atbalsta
2.3. noraida
2.4. cits viedoklis

 

07.03.2018.

Paziņojums

Par publisko apspriešanu koku ciršanai plānotajās būvniecības iecerēs “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 26.01.2018. lēmumu Nr. 54/4-5/K, publiskai apspriešanai tiek nodota 105 koku ciršanas iecere. Publiskā apspriešana notiek no 08.03.2018. līdz 22.03.2018. ieskaitot.

Tiek veikta būvprojektu “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā” izstrāde, kuru realizēšana paredzēta 2019 – 2020.gadā. Ielu pārbūves mērķis ir novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana. Būvprojektos tiks paredzēta braukšanas joslu pārbūve un paplašināšana, autobusu pieturu, apgaismojuma, inženiertīklu, apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu, izbūve. Būvprojektu realizācijas ietvaros, ielu sarkano līniju robežās, paredzēta 105 koku izciršana, tai skaitā 54 vērtīgi koki, 18 mazvērtīgi koki, 33 nevērtīgi koki. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki. Būvprojektu ietvaros tiks paredzēts iestādīt aptuveni 80 kokus.

Objekta pasūtītājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava (sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams saņemt Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, vecākā projektu vadītāja Daina Traidase t.63005490, e-pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Objekta projektētājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3C”, Paula Lejiņa iela 2, Jelgava.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: buvvalde@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības pašvaldības Būvvaldē.

Vispārīgie dati

Informatīvs materiāls (1)

Informatīvs materiāls (2)

Koku novērtējums

Skaidrojošais apraksts

Aptaujas lapa

Foto