Pulciņi

2018./2019. mācību gadā piedāvājam vairāk kā 45 interešu izglītības programmas (pulciņus) bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25. gadiem.
Pieteikties pulciņā var visa mācību gada laikā nodarbību laikos (skat. nodarbību sarakstu) pie interešu izglītības skolotāja, ja pulciņā ir brīvas vietas. 
 

Nodarbību saraksts 2018./ 2019. m.g. II. semestrim 
(Informācija atjaunota 19.02.2019. plkst. 10:00 - ar dzelteno krāsu iezīmētas veiktās izmaiņas nodarbību sarakstā)

- Iesniegums par uzņemšanu pulciņā

- Iesniegums par izstāšanos no pulciņa


*DALĪBAS MAKSA MĒNESĪ 2018./2019. māc. g. - EUR 7,11 (ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas deklarētajiem audzēkņiem).
**ATGĀDINĀM - PAR NODARBĪBĀM NAV JĀMAKSĀ JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ DEKLARĒTAJIEM AUDZĒKŅIEM.