18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

JAUNIEŠprieks

JAUNIEŠprieks

Ikvienam jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedāvājam vairāk
30 pulciņus (skatīt nodarbību sarakstā norādīto grupu vecumus). Ja
atbilsti vecumam – piesakies un pilnveido savas prasmes, iemaņas vai
nostiprini un papildini savas zināšanas – tas noderēs nākotnē!

“Jauniešu klubs”

Interešu izglītības skolotājs/-a: Maija Strelča
J   (jaunība)
A   (atraktivitāte)
U   (unikalitāte)
N   (naskums)
I   (idejas)
E   (enerģija)
T   (trakulība)
I   (improvizācija)
S   (sabiedriskums)

Ja Tu sevī saskati kaut vienu no jauniešu kluba dalībniekus raksturojošiem vārdiem – pievienojies mums! Nāc ciemos uz mūsu “Alu”!  “Alā” kopīgi plānosim pasākumus, sapņosim un mācīsimies viens no otra! Būs forši! Tiksimies “Alā”!

Nodrošinām materiālus un aprīkojumu programmas realizācijai.