-2 °C, 5.2 m/s, 90.3 %

DZIEDĀTprieks

DZIEDĀTprieks

 

Muzikālā studija un popgrupas “SMAIDS”

Interešu izglītības skolotājs/-a: Viola Ņinkovska
Darbojamies vairāk kā 20 gadus!  Koncertējam, piedalāmies konkursos, skatēs Latvijā. Esam smaidīgi un centīgi!

Nodrošinām aprīkojumu programmas realizācijai. Nepieciešams pašfinansējums individuālajam skatuves tērpam.

Muzikālā studija un popgrupas “LAI SKAN”

Interešu izglītības skolotājs/-a: Inta Šveicere
Nāc pats, paķer līdzi draugus un Tu nokļūsi jautrā, draudzīgā, dziedošā kolektīvā!

Nodrošinām aprīkojumu programmas realizācijai. Nepieciešams pašfinansējums individuālajam skatuves tērpam.

“Kustīgās notiņas”

Interešu izglītības skolotājs/-a: Eva Lukjanska
Lai notis kļūtu kustīgas – nevajag daudz. “Jundā” tās aicinās Tevi dziedāt un smiet, ar sirsnīgiem draugiem rotaļās iet!

Nodrošinām aprīkojumu programmas realizācijai.