-6 °C, 3.1 m/s, 87.9 %

VALODprieks

VALODprieks

Angļu valoda

Interešu izglītības skolotājs/-a: Elīna Lazare
Saderam, ka pie mums iegūtās zināšanas Tev noderēs turpmākajā dzīvē?

Nodrošinām ar mācību līdzekļiem (izņemot personīgo mācību līdzekli – grāmatu un darba kladi) un aprīkojumu.