5 °C, 4.9 m/s, 86.5 %

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam un attīstības programmas 2023.–2029.gadam izstrāde

Sākumlapa DokumentiPlānošanas dokumentiJelgavas valstspilsētas attīstības plānošanas dokumentiJelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam un attīstības programmas 2023.–2029.gadam izstrāde
Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam un attīstības programmas 2023.–2029.gadam izstrāde

29.09.2023.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam pilnveidotā 2.redakcija, Vides pārskata 2.redakcija

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija), attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata (turpmāk – Vide pārskats) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Ņemot vērā publiskās apspiešanas laikā saņemtos sabiedrības priekšlikumus, ir sagatavotas Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata pilnveidotās redakcijas, ar kurām aicinām iepazīties.

PIELIKUMI:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam pilnveidotā 2.redakcija

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.–2029. gadam pilnveidotā 2.redakcija:

Stratēģijas un Programmas kopīgās sadaļas:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskata 2.redakcija:

Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata aktuālā redakcija kopā ar publiskās apspriešanas procesa dokumentiem pieejami arī valsts teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:

Stratēģija

Programma

Pēc publiskās apspriešanas pilnveidotās plānošanas dokumentu redakcijas kopā ar Vides pārskatu iesniegtas Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. Pēc šī atzinuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā tiks veikti precizējumi un dokumentu gala redakcija tiks virzīta apstiprināšanai abu pašvaldību domes sēdēs.

Informācija sagatavota:

Attīstības un pilsētplānošanas departamentā

attistiba@jelgava.lv

 

31.08.2023.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam, attīstības programmas 2023.-2027. gadam 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspiešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums pieejams ŠEIT

Paldies visiem, kas ar savām idejām iesaistās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas attīstības plānošanā!

Informācija sagatavota:

Attīstības un pilsētplānošanas departamentā

attistiba@jelgava.lv

 

18.07.2023.

Noslēgusies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, Attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana

Laika posmā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam (turpmāk – Stratēģija), attīstības programmas 2023.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

2023.gada 5. jūlijā plkst. 18:00 “Zoom” platformā notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 57 dalībnieki.

Publiskās apspriešanas sanāksmes videoieraksts, ievadot paroli: v1je!0z1 pieejams ŠEIT

Publiskās apspriešanas sanāksmē izmantotās prezentācijas:

Jelgava_IAS&AP_2.redakcijas_prezentacija_05.07.2023

Jelgava_SIVN_prezentacija_05.07.2023

Publiskās apspiešanas laikā gan no iedzīvotājiem, gan valsts institūcijām tika saņemti priekšlikumi Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata redakciju pilnveidošanai, kuri apkopoti un tiek analizēti. Pēc visu priekšlikumu izvērtēšanas tiks sagatavots un publicēts kopsavilkums par to ņemšanu vai neņemšanu vērā plānošanas dokumentu gala redakcijās un Vides pārskata uzlabotajā redakcijā.

Paldies visiem, kas ar savām idejām iesaistās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijas attīstībā!

 

05.06.2023.

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 5/1 un Jelgavas novada domes 2023. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 23 no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Stratēģijas un Programmas 2. redakcija izstrādāta, ņemot vērā 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldību nozaru speciālistu diskusijas, ekspertu ieteikumus. Sagatavotajā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā identificēta un izvērtēta Stratēģijas un Programmas iespējamā būtiskā ietekme uz vidi un noteikti pasākumi iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai, ņemot vērā Stratēģijas un Programmas mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties pilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus par sagatavoto Stratēģijas un Programmas 2.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju.

Stratēģijas un Programmas 2.redakcija un Vides pārskata 1.redakcija pieejama tīmekļvietnēs:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties šādās pašvaldību iestādēs to darba laikā:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5. jūlijā, plkst. 18:00 neklātienes formā, “Zoom” platformā. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 17:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://zoom.us/j/96777145587pwd=ZGhTQm5CUGN2Wmw4Z21Vd1hUNEt4QT09,  pieslēgšanās identifikācijas numurs: 967 7714 5587, parole: 947765. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta “Zoom” lietotne.

Priekšlikumus līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu.

Priekšlikumu iesniegšana:

 • nosūtot aizpildītu priekšlikumu veidlapu uz e-pastiem attistiba@jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
 • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
 • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā (1.stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā) un Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja Gunita Osīte, 63005569, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv;
 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, 63022231, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Stratēģijas un Programmas izstrādātāji: Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības sadarbībā ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” (adrese: Dzirnavu iela 57A, 2.stāvs – Regus, Rīga, LV-1010, tālr.: 29338115, e-pasts: info@ack.lv, tīmekļvietnes adrese: www.ack.lv) un SIA “Konsorts” (adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV 1004, tālr.: 67216793, e-pasts: office@konsorts.lv, tīmekļvietnes adrese: www.konsorts.lv).

Vides pārskata izstrādātāji: SIA “Enviroprojekts” (adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002; tālr.: 29262684, e-pasts: info@enviro.lv; tīmekļvietnes adrese: www.enviro.lv).

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 2.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā!

 

PIELIKUMI:

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcija

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.–2029. gadam 2.redakcija:

Esošās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada rīcības plāns

Jelgavas valstspilsētas investīciju plāns

Jelgavas novada investīciju plāns

 

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums:

Vides pārskata 1.redakcija

Vides pārskata kopsavilkums

 

Priekšlikumu veidlapa

 

27.12.2022.

Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam 2.redakciju, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu

Noslēgumam tuvojas darbs pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam – projektu pilnveidošanas pēc 1.redakcijas publiskās apspriešanas, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) vides pārskata redakcijas, lai nodotu dokumentus atkārtotai publiskai apspriešanai.

Plānots, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 2.redakcija un SIVN vides pārskats tiks nodots publiskai apspriešanai 2023. gada februāra beigās, ar apspriešanas termiņu – 30 dienas.

Pēc Jelgavas valstspilsētas domes un Jelgavas novada domes lēmumu pieņemšanas par jauno plānošanas dokumentu 2.redakcijas un SIVN vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai, informācija par pieņemtajiem domes lēmumiem, apspriežamie dokumenti un detalizētāka informācija par publiskās apspriešanas procesu tiks publicēta abu pašvaldību tīmekļa vietnēs, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnēs.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Tālrunis 63005485

 

28.02.2022.

 

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam redakciju pilnveidošanu

 

Saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem Jelgavas valstspilsētas dome 2022. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr.3/1 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam projekta precizēšana” un lēmumu Nr.3/2 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam projekta precizēšana”, kā arī Jelgavas novada pašvaldība 2022. gada 23. februārī  pieņēma lēmumu Nr.30 “Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam projekta precizēšanu” un lēmumu Nr.31 “ Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam projekta precizēšanu”.

Sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā ŠEIT.

 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas pašvaldības dome lemj par plānošanas dokumenta redakcijas apstiprināšanu vai precizēšanu, līdz ar to tiek turpināts darbs pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas redakciju pilnveidošanas.

 

Papildus informāciju par jauno attīstības plānošanas dokumentu redakciju pilnveidošanu interesenti var saņemt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 63005485, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv, kā arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”:

IAS – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19566

AP – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19568

 

 

19.01.2022.

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

 

Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

 

Publiskās apspiešanas laikā tika saņemti daudzi priekšlikumi Stratēģijas un Programmas redakciju pilnveidošanai, kuru kopsavilkums pieejams ŠEIT.

 

Pēc publiskās apspriešanas notiek darbs pie Stratēģijas un Programmas pilnveidošanas, izstrādājot to 2.redakciju. Plānots, ka Stratēģijas un Programmas 2.redakcija kopā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju tiks nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai 2022.gada pavasarī.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un arī turpmāk iesaistīties jauno plānošanas dokumentu pilnveidē, jo Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

 

30.12.2021.

Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam un attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādes ietvaros 2021.gada augustā un septembrī tika veikta Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju aptauja. Iedzīvotāji izteica viedokli par ekonomikas, izglītības, kultūras, veselības un citu jomu attīstību Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijā.

 

Aptaujā piedalījās 1131 respondents, no kuriem 706 – Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāji, t.sk. 79% sievietes, 21% – vīriešu. Pārstāvētas arī visas vecumgrupas, no kurām visvairāk (46%) savu viedokli izteica iedzīvotāji vecumā no 40 – 54 gadi.

Iedzīvotāji izteica savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu (ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, sociālās jomas, veselības, mobilitātes, vides, pilsētvides infrastruktūras, pārvaldības) attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēja pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

Apkopotie aptaujas rezultāti rāda, ka 77% Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāju kopumā ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar pilsētas attīstību pēdējo 5 gadu laikā. Tāpat pozitīvi vērtējams, ka 41% Jelgavas iedzīvotāju uzskata, ka tuvāko 7 gadu laikā situācija pilsētas attīstībā uzlabosies.

Aptaujas ietvaros Jelgavas iedzīvotāji vērtēja arī steidzamāk risināmos darbus 3-5 un 10-15 gadu griezumā, un 66% aptaujāto (465 respondenti) kā svarīgāko nepieciešamību tuvāko 5 gadu laikā min daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanu, 63% aptaujāto (443 respondenti) – ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošanu, 43% – dzīvojamā fonda attīstību, 40% – bērnudārzu pieejamību. Savukārt, turpmāko 15 gadu perioda aktualitātēs iedzīvotāji norādījuši: autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošanu – to kā vissvarīgāko norādījuši 48% aptaujāto (339 iedzīvotāji), atbalstu uzņēmējdarbībai – 42% aptaujāto (295 iedzīvotāji), daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanu – 41% aptaujāto (292 iedzīvotāji), veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu – 40% aptaujāto (280 iedzīvotāji).

Ar detalizētu aptaujas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties ŠEIT

 

07.12.2021.

 

Iedzīvotāji 6. decembrī pulksten 18 tika aicināti iesaistīties publiskajā apspriešanā par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.– 2034. gadam un attīstības programmas 2022.– 2027. gadam 1. redakciju. Kopumā šo iespēju izmantoja vairāk nekā 65 dalībnieki.

 

Publiskā apspriešana norisināsies līdz 20. decembrim, tāpēc iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus, aizpildot priekšlikumu veidlapu. Ar stratēģijas un programmas 1. redakcijas projekta materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26 (1.stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā, Loka maģistrālē 17, un Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A. Tāpat projekta materiāli pieejami Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

 

Publiskās apspriešanas audioieraksts pieejams ŠEIT.

Publiskās apspriešanas prezentācija.

 

Elektroniski materiāli pieejami arī Jelgavas valstspilsētas mājaslapas sadaļās līdzdalība un projekti, Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā  www.jelgavasnovads.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

01.12.2021.

 

Iedzīvotāji 6. decembrī pulksten 18 aicināti iesaistīties publiskajā apspriešanā par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.– 2034. gadam un attīstības programmas 2022.– 2027. gadam 1. redakciju. Apspriešana norisināsies tiešsaistē – lietotnē ZOOM, un iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama.

 

Dalībniekam iepriekš jāpārliecinās, ka elektroniskajā ierīcē ir uzstādīta lietotne ZOOM. Pievienoties apspriešanai varēs sākot no pulksten 17.45 izmantojot linku:

https://us06web.zoom.us/j/88688646242?pwd=eHhZSXB4Mlp5L1J2QU40Q0wwQmJxUT09

 

Pieslēgšanās identifikācijas numurs: 886 8864 6242, parole: 695484.

 

Interesenti ar stratēģijas un programmas 1. redakcijas projekta materiāliem klātienē var iepazīties Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26 (1.stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā, Loka maģistrālē 17, un Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100A. Tāpat projekta materiāli pieejami Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

 

Elektroniski materiāli pieejami arī Jelgavas valstspilsētas mājaslapas sadaļās līdzdalība un projekti, Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā  www.jelgavasnovads.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Publiskā apsriešana norisināsies līdz 20. decembrim, tāpēc aicinām izteikt priekšlikumus aizpildot priekšlikumu veidlapu.

10.11.2021.

 

Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

 

No 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.–2027. gadam (turpmāk – Programma) 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana plānota neklātienes formā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

 

Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2021. gada 3. novembra sēdes protokola Nr.24 1.§ un 2.§, Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 8. novembra lēmumiem Nr.17/1  un Nr.17/2 Stratēģijas un Programmas 1. redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, kas ilgs no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim.

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības sadarbojas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

 

Kopīgi izstrādātā Stratēģija nosaka katras pašvaldības un kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijai, savukārt Programma nosaka kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un katras pašvaldības plānoto pasākumu kopumu stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

 

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties valstspilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Programmas un Stratēģijas 1. redakcijas publiskajā apspriešanā:

 • iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem;
 • piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
 • sniedzot savus priekšlikumus dokumentu pilnveidei, aizpildot priekšlikumu un ierosinājumu veidlapu.

Ar Stratēģijas un Programmas 1. redakciju elektroniskā formātā var iepazīties:

 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”
 • Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

Stratēģija

Programma

 

Ar dokumentiem klātienē, ievērojot epidemioloģisko drošību (maska, vienreizlietojamie cimdi), var iepazīties:

 • Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1. stāvā), kā arī tās filiālēs – Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17, Jelgavā un Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A, Jelgavā;
 • Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Sabiedriskā apspriede notiks 2021. gada 6. decembrī pulksten 18 neklātienes formā “Zoom” platformā. Pievienoties pasākumam būs iespējams, sākot no pulksten 17.45, bez iepriekšējas reģistrācijas. Tiešsaistes sanāksmes saite būs pieejama mājaslapā www.jelgava.lv un www.jelgavasnovads.lv. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/mobilajās iekārtās ir instalēta “Zoom” lietotne.

 

Priekšlikumus līdz 2021. gada 20. decembrim (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu, kas atrodama un lejuplādējama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”, un Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

 

Priekšlikumu iesniegšana:

 • nosūtot aizpildītu veidlapu uz e-pasta adresi attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
 • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
 • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā (1. stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1. stāvā), Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17, Jelgavā un Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A, Jelgavā, Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

 • plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 29196462, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv;
 • Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

 

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas apspriešanā!

 

PIELIKUMI:

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam 1.redakcija

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam 1.redakcija:

 

Esošās situācijas raksturojums

 

Stratēģiskā daļa

 

Jelgavas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns

 

Jelgavas novada rīcības un investīciju plāns

 

Priekšlikumu veidlapa

 

09.09.2021.

 

Pagarināts termiņš iedzīvotāju dalībai aptaujā jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

 

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana. Tāpēc līdz šī gada 20. septembrim ikviens iedzīvotājs aicināts turpināt izteikt savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēt pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

 

Lai pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas iesaistītos aptaujā, tā ir pieejama:

Iedzīvotāju aptaujas anketa pieejama ŠEIT.

 

Aptaujā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz 8 jautājumiem. Aptaujas anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts pašvaldību mājaslapās.

 

12.08.2021.

 

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

 

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, tāpēc iedzīvotāji aicināti līdzdarboties savu teritoriju attīstības plānošanā, piedaloties aptaujā.

 

 

Līdz šī gada 10. septembrim ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēt pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

 

Lai pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas iesaistītos aptaujā, tā būs pieejama:

Iedzīvotāju aptaujas anketa pieejama ŠEIT. 

 

Aptaujā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz 8 jautājumiem. Aptaujas anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts pašvaldību mājaslapās.

 

 

24.05.2021.

Tematiskā darba grupas ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele “Atvērta un vieda pārvaldība” ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

19.05.2021.

Tematiskā darba grupa UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE UN INOVĀCIJAS

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele “Uzņēmējdarbība, zinātne un inovācijas” pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

17.05.2021.

Tematiskā darba grupa IZGLĪTĪBA UN SPORTS

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele “Izglītība un sports” pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

12.05.2021.

Tematiskā darba grupa KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele “Kvalitatīva dzīves vide” pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

10.05.2021.

Tematiskā darba grupa SOCIĀLĀ JOMA UN VESELĪBA

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele “Sociāla joma un veselība” pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

28.04.2021.

Tematiskā darba grupa VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele “Vide, klimats un enerģētika” pieejama ŠEIT.

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

26.04.2021.

Tematiskā darba grupa KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele “Kultūra, tūrisms un mārketings” pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

24.03.2021.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas un Ozolnieku novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027.gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

 

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim, bet apspriest tās varēs šī gada oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

 

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujās;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā.

Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānošanas dokumentu 1. redakciju izstrādei plānots 2021. gada pavasarī, Covid-19 ierobežojumu dēļ darbu plānots organizēt attālināti, kādā no tiešsaistes programmām. Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizēs savas teritorijas iedzīvotājiem.

 

Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 • “KULTŪRA, TŪRISMS UN MARKETINGS” analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, tūrisma piedāvājumu, plānos kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību un marketinga aktivitātes;
 • “UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS” analizēs pašvaldību teritoriju kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
 • “IZGLĪTĪBA UN SPORTS” analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • “SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA” plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai un sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
 • “KVALITATĪVA DZĪVES VIDE” analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
 • “VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA” noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju un ūdensmalu attīstību;
 • “ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA” izvērtēs esošo pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās. Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām:

 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, turpinās pieteikšanās dalībai tematiskajās darba grupās!

 

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, lūdzam reģistrēties elektroniski ŠEIT. 

Plānotie tematisko darba grupu norises laiki:
KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS 26.04.2021. plkst. 17:00
VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA 28.04.2021. plkst. 17:00
SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 10.05.2021. plkst. 17:00
KVALITATĪVA DZĪVES VIDE 12.05.2021. plkst. 17:00
IZGLĪTĪBA UN SPORTS 17.05.2021. plkst. 17:00
UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS 19.05.2021. plkst. 17:00
ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA 24.05.2021. plkst. 17:00

 

2. Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību iedzīvotāji reģistrējas elektroniski ŠEIT.  

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību kopēji organizēto tematisko darba grupu attālināto diskusiju laiki:
KULTŪRA 13.04.2021. plkst. 18:00
TŪRISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA 15.04.2021. plkst. 18:00
IZGLĪTĪBA UN SPORTS 20.04.2021. plkst. 18:00
SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA 22.04.2021. plkst. 18:00
KVALITATĪVA DZĪVES VIDE 27.04.2021. plkst. 18:00
VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA 29.04.2021. plkst. 18:00
ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA 06.05.2021. plkst. 18:00

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastiem attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv.

 

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka tiešsaistes tematisko darba grupu diskusijas tiek ierakstītas un video formātā tiks publicētas www.jelgava.lv

 

 

28.01.2021.

 

PAZIŅOJUMS PAR JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS UN JAUNVEIDOJAMĀ JELGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2022.–2035.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.–2027.GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

 

Saskaņā ar 2020.gada 6.jūnijā Latvijas Republikas Saeimas pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām uzsāk kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi.

 

Jelgavas pilsētas dome 2021.gada 21.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1/1 “Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes uzsākšana” un lēmumu Nr.1/2 “Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādes uzsākšana”.

 

Līdzīgus lēmumus 2021.gada 27.janvārī pieņēma Jelgavas novada pašvaldība – protokola Nr.2  5.§ un 6.§ , un 2021.gada 28.janvārī – Ozolnieku novada pašvaldība – lēmums Nr.27 un lēmums Nr.28.

 

Saskaņā ar šiem lēmumiem tiek uzsākta Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgu plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde, apstiprināti izstrādes darba uzdevumi, termiņi un atbildīgie par izstrādi.

 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritorijai.

 

Attīstības programmas izstrādes mērķis ir noteikt vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopumu ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritorijai.

 

Plānošanas dokumentu izstrāde plānota līdz 2022.gada vidum.

 

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām jauno plānošanas dokumentu izstrādē tiks publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldību mājas lapās www.jelgavasnovads.lv un www.ozolnieki.lv, kā arī Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/sabiedribas-lidzdaliba.

 

Līdz jauno plānošanas dokumentu apstiprināšanai spēkā ir Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam un attīstības programma 2014.-2020.gadam.

 

Jelgavas novada spēkā esošie plānošanas dokumenti pieejami: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/

 

Ozolnieku novada spēkā esošie plānošanas dokumentipieejami:

https://www.ozolnieki.lv/parvalde/planosanas-dokumenti

 

Papildus informāciju par jauno plānošanas dokumentu izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielā ielā 11, Jelgavā, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 63005485, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”:

 

IAS – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19566

AP – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19568

 

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādē!