22.6 °C, 2.4 m/s, 77.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNevalstiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības atbalstam
Nevalstiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības atbalstam
30/09/2019

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi projektu konkursa «Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts» 2. kārtu, aicinot tās pretendēt uz pašvaldības finansējumu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai Jelgavā. Projekta pieteikums jāiesniedz Jelgavas pilsētas domē līdz 18. oktobra pulksten 14.

Biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova informē,
ka programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir projektiem, kas
paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
realizāciju Jelgavā, kā arī paredzēti nevalstisko organizāciju
telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu, kas
nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai,
iegādei. Tāpat finansējums var būt piešķirts
arī administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami
nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai un sociālo
programmu īstenošanai un nevalstisko organizāciju pašdarbības
kolektīvu darbības nodrošināšanai. Būtiski uzsvērt, ka programmas
finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir nekustamā īpašuma iegādei un
politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā, līdz 18. oktobra pulksten 14 slēgtā
aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese.
Adresāts: Jelgavas pilsētas dome, «Biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsts». Projektu pieteikumu var iesūtīt
arī pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava,
LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 18.
oktobri. Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un
rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 15. novembrim. Projektu
pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju
prasības, netiks izskatīti.

Projektu pieteikums interesentiem jāsagatavo
brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas, vai
izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums «Biedrību, nodibinājumu un
reliģisko organizāciju atbalsts»», kura publicēta Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv. Projekta
pieteikuma veidlapu var saņemt arī Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā
ielā 11, Jelgavā.

Jāatgādina, ka konkursa mērķis ir sekmēt
iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas
attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt
iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un
sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas
pilsētas teritorijā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva