-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Aktuālā informācija

Aktuālā informācija
  • Zemgales plānošanas reģions projekta ietvaros ir radījis metodiku uzņēmējdarbības mācīšanai bērniem un jauniešiem.

Metodikā tiek piedāvāti dažādi uzdevumi, ar kuru izpildi iespējams iepazīt dažādās uzņēmējdarbības nianses, turklāt uzdevumi pielāgoti dažādām vecuma grupām.

Metodikā “Norvēģijas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes pielāgošana bērniem un pilotēšana Zemgalē” iespējams iepazīties ar Norvēģijas mācību modeli, ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principiem, jaunās uzņēmējdarbības apgūšanas iespējām dažādās vecuma grupās, uzzināt par skolotāja lomu un biznesa plānu, kā arī gūt idejas un resursus tālākām izglītošanās iespējām. Būtiska metodikas pievienotā vērtība ir desmit uzdevumi ar detalizēti aprakstītiem soļiem un darbībām uzdevuma veikšanai, kas audzēkņiem palīdzēs iziet cauri tādiem uzņēmējdarbības soļiem kā ideju ģenerēšana, plānošana, pētīšana, mārketings, biznesa plāna izstrāde, prezentācija, konkurentu analīze, produkta izstrāde un, visbeidzot, arī objektīvs pašnovērtējums.

Zemgales plānošanas reģiona un Zemgales Uzņēmējdarbības centra mājaslapās minētā metodika ir brīvi pieejama ikvienam interesentam: