-3.6 °C, 1.8 m/s, 78.3 %

Mācību priekšmetu jomas

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeMācību priekšmetu jomas
Mācību priekšmetu jomas

2023./2024. māc.g. Jelgavas valstspilsētas mācību jomu koordinatori

Mācību joma Mācību jomas vadītājs e-pasts
Sociālā un pilsoniskā Kristīne Romanovska kristine.romanovska2@gmail.com
Dabaszinātņu Kārlis Daģis dagiskarlis@gmail.com
Valodu Anda Paņuhno (svešvalodas)

Inga Strode (latviešu valoda)

andapanuhno@gmail.com

ingaelina@inbox.lv

Matemātikas Margita Jirgensone

Madara Vunderliha

margita@inbox.lv

v-madara@inbox.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Lita Vēvere

Aija Treija

lita.vevere@gmail.com

aija_treija@inbox.lv

Tehnoloģiju Nadīna Anija Poga

Uģis Pekša

nadina.poga@gmail.com

ugis.peksa@gmail.com

Veselības un fiziskās aktivitātes Maija Actiņa maija.actina@sports.jelgava.lv
Sākumskolas Elīna Sproģe elinasproge3@gmail.com
Pirmsskolas Agita Rasiņa agita.rasina@izglitiba.jelgava.lv
Plašāka skolēna izglītības pieredze Sanita Baltiņa sanita.baltina@izglitiba.jelgava.lv
Iekļaujoša izglītība Līga Gutnika liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv