23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši”

IMG_8027.jpg

Adrese: Ganību iela 66, Jelgava, LV-3007

Vadītāja: Lāsma Lipiņa

E-pasts: kapecisi@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja 63022872, mob.: 26305690
Sekretāre 63022873

Peldbaseina dežurants 63022874

Izglītojamo skaits

266 izglītojamie (12 grupas)

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811 )

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

2022. gada pašnovērtējums

2023. gada pašnovērtējums

Nolikums

Grozījumi nolikumā